Finansiering av ditt utbyte

Hur finansierar du dina utlandsstudier?

Utlandsstudier innebär kostnader för dig som student såsom för resa, boende, vaccinationer, visum och lokala transporter. Dessa kostnader varierar mellan olika platser, till stor del beroende på hur våra samarbetsavtal ser ut. Vid ett par lärosäten bor studenten gratis på partnerlärosätet och i andra fall subventioneras kostnaden av RKH. Du kan läsa mer om vad som gäller under Våra samarbetspartners.

Du som reser inom externfinansierade program

Du som genomför dina utlandsstudier inom ramen för Linnaeus-Palmeprogrammet, Minor Field Studies-programmet eller Erasmusprogrammet omfattas av stipendier för att täcka resekostnader och delar av levnadskostnaderna under utbytesperioden. Stipendiernas storlek är mellan 10 000 och 27 000kr beroende på program. Inom Erasmusprogrammet betalas en del av stipendiet ut först efter att du har genomfört dina utlandsstudier. Läs mer under Våra stipendieprogram.

Du som organiserar egen utlandsplacering

Studenter som studerar utomlands utanför stipendieprogrammen har rätt att en gång under sin studietid vid Röda Korsets Högskola få ett resebidrag på 2000 kronor i samband med utlandsstudier. RKH bekostar också en reseförsäkring under utlandsstudieperioden samt en allmän ansvarsförsäkring, en så kallad general liability-försäkring, för samtliga studenter som reser utomlands - oavsett om det är inom stipendieprogram eller inte. Det är dock ditt eget ansvar som utresande student att undersöka om du behöver komplettera dessa försäkringar bland annat beroende på vart du ska åka och hur länge du är borta. För att ansöka om bidrag fyller du i den här blanketten.