Ansök om utlandsstudier

Du som önskar ansöka om utlandsstudieplats genom internationella kontoret behöver vara ute i god tid och ansöka om utlandsstudier i början av terminen före den termin som du vill åka utomlands.

Hur och när ansöker du?

Om du vill läsa en kurs i termin 5 utomlands så måste du ansöka om detta i början av termin 4. Undantaget är egenorganiserade placeringar då du tar direktkontakt med kursansvarig lärare och internationella kontoret för mer information.

Högskolans rektor har den 27 augusti 2020 beslutat att inga internationella utbyten, för studenter och medarbetare, kommer att genomföras under vårterminen 2021. Här finns rektors beslut.

Därmed kommer RKH inte utlysa några utlandsstudieplatser till vårterminen 2021. Det innebär även att det inte möjligt för dig som student att under vårterminen 2021 själv ordna med internationellt studiebesök/fältstudie/examensarbete på någon av de kurser/moduler där det vanligtvis går:

  • Globalization and health i termin 3
  • valbar kurs Global nursing i termin 5
  • examensarbete i termin 6.

För frågor, vänligen kontakta internationella kontoret på ic@rkh.se.