Under dina utlandsstudier

Om du har kurspecifika frågor angående dina studier utomlands kontaktar du kursansvarig vid RKH. Vid övriga frågor kontakta Internationella kontoret, ic@rkh.se 

Alla reagerar olika 

Att befinna sig i ett nytt land och kontext påverkar alla. Detta kan ta sig uttryck på många olika sätt. Exempel på reaktioner kan vara sömnproblem, kraftlöshet, emotionell instabilitet och frustration. Det kan också vara jobbigt att vara långt ifrån vänner och familj, och detta är något du bör fundera igenom innan avresa.

Svåra känslor kan även drabba en efter hemkomst. Du som student på RKH kan alltid vända dig till Studenthälsan om du skulle behöva prata med någon om detta. Du kommer också ha ett utvärderingssamtal med Internationella kontoret där du får berätta om dina erfarenheter. Även inom kursen Course for studies abroad kommer du få reflektera över förväntningar och erfarenheter både före avresa och efter hemkomst.

Sekretess under VFU

På din VFU-placering gäller samma sekretessregler som finns i Sverige. Det är således totalförbjudet att fotografera och filma inne på sjukhusen. Publicerar du foton där människor från din VFU-placering förekommer, behöver du vara noga med att ha ett skriftligt medgivande från vederbörande, men vi avråder generellt från publicering av sådana fotografier.