Inför dina utlandsstudier

Här finner du de förberedelser du behöver göra inför dina utlandsstudier, oavsett vilken ort du åker till eller vilken kurs du åker inom. Specifik information angående kostnader, boende och tillstånd etc. på respektive studieort och lärosäte hittar du under Våra samarbetspartners utomlands. Information om försäkring och annan sjukdomsrelaterad information finner du under Hälsa och säkerhet, samt In case of emergency.

Kom ihåg att läsa alla avsnitten: inför dina utlandsstudier, hälsa och säkerhet, vid nödfall samt under och efter dina utlandsstudier så att du är väl förberedd på alla stegen!

Du som har ordnat egen utlandsplacering omfattas inte av det som står om Learning agreement, kontaktstudent eller angående Course for studies abroad (3 hp).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Learning agreement

När du har tackat ja till erbjuden utlandsstudieplacering kallas du till ett möte med Internationella kontoret för att skriva på en överenskommelse, ett så kallat Learning agreement. Där anges vilken kurs, vid vilket lärosäte och under vilken tidsperiod du ska studera utomlands, samt vilka villkor som är förbundet med detta. Syftet är att skapa tydlighet för alla inblandade: student, lärare och administrativ personal vid såväl RKH som vid värdlärosätet. En inskannad version skickas till dig, kursansvarig lärare på den kurs som du ska läsa utomlands samt kontaktperson vid värdlärosätet.

Här kan du se det avtal du kommer att skriva på när du antas till utlandsstudier i Röda Korsets Högskolas regi.

Kontaktstudent

Internationella kontoret på RKH kan ge dig kontaktuppgifter till någon/några student/er som har studerat samma kursmodul på platsen dit du ska. Kontaktstudenterna kan ge ingående information om utlandsstudierna på den specifika platsen, den kliniska placeringen samt praktiska tips. För studenter som ska iväg på Erasmus+ inomeuropeisk mobilitet finns istället reseberättelser att ladda ner.

Course for studies abroad (3hp)

Course for studies abroad är obligatorisk för dig som blivit antagen till utlandsstudier vid Röda Korsets Högskola (undantaget eget ordnat studiebesök inom kursmodulen Globalization and health i termin tre samt egen ordnad fältstudie i kursen global nursing i termin fem). 

Syftet är att du som student ska kunna förbereda dig inför ditt lärande i en annan vårdmiljö än svensk hälso- och sjukvård. Kursen vill uppmuntra till reflektioner och diskussioner bland studenterna om förväntningar på utlandsstudierna, erfarenheter efteråt och vad det innebär att vara representant för Röda Korsets Högskola utomlands. Kursen inleds under den andra halvan av terminen före den termin du ska studera utomlands och avslutas efter hemkomst. Du blir kallad till kursstart via Canvas. 

Information om studielandet och orten

Du är själv ansvarig för att ta reda på vilka förhållanden, lagar och kultur som råder i det land du ska åka till samt om det finns några särskilda åtgärder eller förberedelser som behöver vidtas innan avresa.

Viktig information hittar du på Utrikesdepartementets reseinformation:www.ud.se/resklar och dess länkar. Se viktig information om ex. säkerhetsläget i landet, trafiksituationen och hälsoförhållanden på svenska ambassadens hemsida i det aktuella landet. Läs även om landet på dess ambassads i Sveriges hemsida.

Vi uppmuntrar starkt att du lär dig mer om landet generellt innan du åker iväg, eftersom en god förståelse för platsen du besöker ger helt andra förutsättningar för att förstå och tillgodogöra dig mer av dina upplevelser. 

Flygbokning

Du ordnar själv din resa till och från partnerlärosätet men observera att du inte ska boka flyg innan du skrivit på Learning agreement eftersom det är först då som du får information om exakta datum för dina studier utomlands. Det är även viktigt att du kontaktar partnerlärosätet i tid och meddelar dina ankomst- och avresedatum.

Intyg på att du är student vid RKH

Du ska ha med dig ett intyg från högskolan där det står att du är student vid RKH och att du studerar utomlands inom ramen för dina studier på RKH. Du får intyget mejlat till dig innan avfärd. Du kan behöva detta intyg när du söker visum. OBS! Se till att läsa den specifika informationen som gäller för det lärosäte du ska till under Våra samarbetspartners utomlands så att du inte missar något dokument eller tillstånd som du behöver.

För dig som reser ut på en egen placering görs inget intyg automatiskt, utan du måste själv be om det. Mejla Internationella kontoret, ic@rkh.se och skriv: Namn, födelsedatum, vart du ska åka och mellan vilka datum, samt inom vilken kurs du reser ut. Gärna några veckor innan du åker!

Visum

Du ansvarar själv för att skaffa visum för din utlandsvistelse. I den information som finns under respektive samarbetslärosäte står det angivet vilken typ av visum och eventuella andra tillstånd du behöver samt huruvida du behöver inbjudanbrev från partnerlärosätet eller inte. OBS! Kom ihåg att den information som finns på vår hemsida om visum endast gäller om du har svenskt medborgarskap. Om du har annat medborgarskap ansvarar du själv för att ta reda på om du behöver en annan typ av visum och vad som krävs för att ansöka. IC hjälper gärna till med dokumentation som du kan tänkas behöva.

Kläder och övrig skyddsutrustning

Till VFU utomlands skall du ta med dig arbetskläder som du får ekonomiskt bidrag från högskolan för att köpa på egen hand. Bidraget om 1200kr ges max en gång per student totalt under studietiden och ansökan görs via blanketten Ansökan om ekonomisk ersättning i samband med utlandsstudier längre ned på denna sida.

Till många av de kliniska placeringarna utomlands ska du ta med dig skyddshandskar, handsprit och förkläden då det ofta råder stor brist på sådan utrustning. Detta finns att hämta ut hos Internationella Kontoret, tillsammans med intyg och namnskyltar, vid angiven tid!

Blanketten Important Information

Före din avresa skall du fylla i och skriva under blanketten Important Information där du anger kontaktuppgifter till anhöriga, dina exakta resedatum och flightnr etc. Blanketten ska sedan mejlas till Internationella kontoret, ic@rkh.se. Ta med dig ett ex av dokumentet utomlands och ge din kontaktperson. En rekommendation är att även ge ett ex till din resekollega.

Ladokutdrag 

Du ska ta med dig ”Transcript of Records” (Ladokutdrag på engelska) och ”Registration Certificate” (registreringsintyg på engelska) att ge till kontaktperson. Ladokutraget och registreringsintyget får du genom att göra ett ärende till utbildningsadministrationen via utbadm@rkh.se 

 

Ansökan ekonomisk ersättning samt eventuella LP- och MFS-stipendier

Beroende på vilken typ av utbyte du ska åka på, kan du få olika bidrag. För att ansöka om ekonomiskt bidrag till dina utlandsstudier, fyller du i den här blanketten och mejlar den tillbaka till Internationella Kontoret: ic@rkh.se. Du får bidraget utbetalt till det bankkonto du uppgivit på blanketten inom cirka 2 veckor. Samma blankett används till samtliga bidrag, dvs., om studenten ansöker både om resebidrag och bidrag till arbetskläder, anges båda dessa uppgifter i samma formulär.

Vilka ersättningar kan du få?

Alla studenter vid Röda Korsets Högskola kan få ett engångsbidrag på 2000 kronor i samband med utlandsstudier (undantaget studier inom stipendieprogrammen Erasmus, Linnaeus-Palme, MFS). 

För studenter som ska ut på klinisk placering kan du även erhållas ett engångsbidrag om 1200 kronor för inköp av arbetskläder.

Du som har beviljats stipendium inom Linnaeus-Palme- eller MFS-programmen fyller i samma blankett som för resebidraget för att få stipendiet utbetalat i god tid före avresa. Du som deltar i Erasmus+ programmet får ett specifikt grant agreement av internationella kontoret, att fylla i och lämna in. För Erasmusprogrammet gäller att 70 procent av totalbeloppet betalas ut före avresa och återstoden efter att studenten fullgjort sina studier och efter sin hemkomst har deltagit i EU online survey samt inkommit med reserapport.

Studenter som skall bedriva sina utlandsstudier i Tanzania behöver fylla i ansökningsblanketten ovan före avresa för att få kostnaden för VFU-registrering på partnerlärosätet inbetald på sitt konto(olika beroende på placering).

Kontakt med partnerlärosätet

I ditt Learning agreement finner du namn och kontaktuppgifter till kontaktpersonen på värdlärosätet. Du ansvarar själv för att meddela kontaktpersonen dag och tid för din ankomst och avresa. RKH kommer att e-posta ditt Learning agreement till värdlärosätet före dina utlandsstudier. 

Språkkurser 

En rekommendation är att utöka dina språkkunskaper innan avresa, detta kan du göra genom exempelvis Kursnavets onlinekurser www.kursnavet.se. Även appar finns att tillgå, till exempel DuoLingo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHECKLISTA INFÖR UTLANDSSTUDIER

Här finner du en sammanfattande checklista på vad som ska göras innan utresa.

Checklista inför utlandsstudier via Röda Korsets Högskola.pdf