Hälsa och säkerhet

Riskmedvetenhet

Alla utresande studenter är täckta av tjänstereseförsäkring men det är viktigt att komma ihåg att utlandsresor innebär en ökad risk. Du är själv ansvarig för att bli medveten om de risker som du kan utsättas för under din utlandsvistelse och bör läsa på om landet/orten, lokala förhållanden, lagar, politisk situation och det rådande säkerhetsläget. Det är viktigt att vara medveten om att infrastruktur och samhällsservice såsom exempelvis tillgång och kvalitet på vatten, elförsörjning, sjukvård och räddningstjänst ofta skiljer sig från vad du är van vid hemifrån. Trafikförhållandena i många länder är ofta mycket undermåliga och vårdslöshet i trafiken samt olyckor med personskador är mycket vanliga. Andra risker som kan finnas är politisk instabilitet, lokala konflikter, kriminalitet och sjukdom.

Om något allvarligt händer är det viktigt att du kontaktar försäkringsbolaget för vägledning och hänvisning till lämpligt sjukhus. Du bör även kontakta din resekollega, kontaktpersonen vid partnerlärosätet, Röda Korsets Högskola (Internationella kontoret och kursansvarig) samt närstående och eventuellt Sveriges ambassad eller svenskt konsulat i landet.

Om du inte själv kan kontakta ovanstående ska din eventuella resekollega göra det. Om du måste avbryta dina utlandsstudier i förtid av någon anledning ska du också kontakta partnerlärosätet samt Röda Korsets Högskola om detta. 

Några säkerhetsrekommendationer

Innan avresa bör du informera dig om hälso- och säkerhetsläget i landet och se till att du har lämpliga vaccinationer, profylax och skyddsutrustning som exempelvis första-hjälpen-kit, myggnät och resebrandvarnare.

På plats bör du tala med din kontaktperson om försiktighetsåtgärder, t.ex. vilka områden som bör undvikas. Informera kontaktpersonen om var du tänker befinna dig, vistas helst inte ute efter mörkrets inbrott och försök håll dig lugn även i stressade situationer. Tänk också på att konsumtion av alkohol gör dig mindre riskmedveten och därmed mer utsatt. Var restriktiv i användningen av synliga smycken och andra föremål av högt värde. Anpassa dig till den lokala klädkoden. Se till att ha med dig kopior på viktiga dokument såsom pass, försäkringskort och telefonnummer, och bär aldrig med dig ditt originalpass i onödan.

Mer information finner du i UD:s reseinformation www.ud.se/resklar. För mer detaljerad information om säkerhetsläge och hälsorisker hänvisas till svenska ambassadens hemsida i det aktuella landet. Läs även information på respektive lands ambassads hemsida.  Du som ska resa till Tanzania ska läsa informationen under den här länken och även den här länken för information  om säkerhet och hälsa.

Anmäl din utlandsvistelse på UD:s svensklista www.swedenabroad.com/svensklistan innan avresa.

Vaccinationer

Du ansvarar för att se till att du har lämpliga vaccinationer, eventuell malariaprofylax och myggnät etc. inför dina utlandsstudier. Du bekostar dessa själv och väljer vilken vaccinationscentral du vill gå till. Vi rekommenderar Cityakuten vaccination och resemedicin där studenter från RKH har rabatt.

 

Försiktighetsåtgärder inom sjukvården

Som student kommer du troligen att vistas inom sjukvård där förhållandena kan skilja sig mycket från i Sverige. Inom sjukvården, över hela världen, finns det risk för olika smittor, se därför till att du informerar dig om de lokala förhållandena. Det är ett krav att du använder skyddsutrustningen som du fått med dig från högskolan! Ibland kan det kännas obekvämt att som student ha mer avancerad skyddsutrustning än den lokala personalen men kom ihåg att preventiva åtgärder är a och o för att undvika smitta. Ta tillvara på kunskapen som du fått från tidigare kurser. 

Försäkring

Du omfattas av Röda Korsets Högskolas tjänstereseförsäkring hos försäkringsbolaget If under din studieperiod utomlands. Försäkringskort skickas digitalt till din mejladress i samband med antagning till utbytet. Du kan läsa mer om försäkringen från If här: 

https://www.if.se/foretag/forsakringar/reseforsakring/tjanstereseforsakring 

Under din verksamhetsförlagda utbildning utomlands omfattas du även av en allmän ansvarsförsäkring, en så kallad general liability-försäkring hos försäkringsbolaget Trygg Hansa. Den gäller dock inte i USA eller Kanada. Det är viktigt att du tar med dig följande försäkringsintyg från Trygg Hansa när du åker på utlandsstudier: Certificate of Insurance TryggHansa 2019

Du är själv ansvarig för att ta reda på om du behöver någon ytterligare försäkring under dina utlandsstudier. Du som ska studera inom Europa bör även se till att du tar med dig det europeiska sjukförsäkringskortet som utfärdas av Försäkringskassan. Du bör också se över ditt hemförsäkringsskydd. Observera att ovan nämnda försäkringar inte täcker s.k. extrema aktiviteter. Studenten står själv för en extra försäkring om extrema aktiviteter ska genomföras genom studier eller på fritiden.