Efter dina utlandsstudier

När du har kommit tillbaka till Sverige är det viktigt att du meddelar oss på ic@rkh.se om att du åter är hemma. Som del av utbytesverksamheten ingår även några obligatoriska moment efter hemkomst: 

  • Du ska MRSA-screena dig hos Studenthälsan efter hemkomst och innan du ska ut i VFU.
  • Har du VFU som påbörjas direkt efter ditt utbyte kan du kontakta kliniken för att meddela dem om att du måste göra MRSA test hos studenthälsan din första dag så de ser till att du inte har något schemalagt den dagen. Du kan i vissa undantagsfall påbörja din placering medan du väntar in dina provsvar. 
  • Det är inte ovanligt att man upplever en "omvänd kulturkrock" när man kommer hem efter ett utbyte till annan ort, framför allt om utlandsvistelsen har varit lite längre. För att du ska få möjlighet att reflektera över din vistelse utomlands, samt för att hjälpa oss att ständigt förbättra våra utbytesprogram, kallas alla hemkomna studenter till en obligatorisk muntlig utvärdering och reflektion med Internationella kontoret. Senast tre veckor efter hemkomst ska också en skriftlig utvärdering i form av webbenkät, fyllas i. Den kommer att skickas ut mot slutet av utlandsvistelsen. 
  • Även kursen Course for studies abroad (3hp) innehåller en del moment efter hemkomst. Läs mer om kursen på kurssidan i Canvas.
  • Du blir också kontaktperson åt studenter som terminen efter dig ska åka till samma lärosäte, och kan dels bli kontaktad individuellt men också bjudas in till olika informationsträffar som Internationella kontoret anordnar. I samband med att du skriver Learning Agreement inför avresa, förbinder du dig till att delta i dessa informationsaktiviteter samt till att ditt namn publiceras på hemsidan så att blivande utbytesstudenter kan kontakta dig. Om du inte vill att ditt namn ska publiceras där kontaktar du ic@rkh.se och meddelar det.