Efter dina utlandsstudier

När ni har kommit tillbaka till Sverige är det viktigt att ni meddelar oss på ic@rkh.se om att ni åter är hemma. Som del av utbytesverksamheten ingår även några obligatoriska moment efter hemkomst: 

  • Det är inte ovanligt att man upplever en "omvänd kulturkrock" när man kommer hem efter ett utbyte till annan ort, framför allt om utlandsvistelsen har varit lite längre. För att ni ska få möjlighet att reflektera över er vistelse utomlands, samt för att hjälpa oss att ständigt förbättra våra utbytesprogram, kallas alla hemkomna studenter till en obligatorisk muntlig utvärdering och reflektion med Internationella kontoret. Senast tre veckor efter hemkomst ska också en skriftlig utvärdering i form av webbenkät, fyllas i. Den kommer att skickas ut mot slutet av utlandsvistelsen. 
  • Även kursen Course for studies abroad (3hp) innehåller en del moment efter hemkomst. Läs mer på kursens Pingpong-sida.
  • Har du en praktik som påbörjas direkt efter ditt utbyte kan du kontakta kliniken för att meddela dem om att du måste göra MRSA test hos studenthälsan din första dag så de ser till att du inte har något schemalagt den dagen. Du kan i vissa undantagsfall påbörja din placering medan du väntar in dina provsvar. Detta görs på Studenthälsan.
  • Ni blir också kontaktpersoner åt studenter som terminen efter er ska åka till samma lärosäte, och kan dels bli kontaktad individuellt men också bjudas in till olika informationsträffar som Internationella kontoret anordnar. I samband med att ni skriver Learning Agreement inför avresa, förbinder ni er till att delta i dessa informationsaktiviteter samt till att era namn publiceras på hemsidan så att blivande utbytesstudenter kan kontakta er. Om du inte vill att ditt namn ska publiceras där kontaktar du ic@rkh.se och meddelar det.