För dig som ska studera utomlands

Utbyte - ett viktigt åtagande

Att få åka på utbyte under studierna är en stor fördel både för det akademiska och praktiska lärandet, och för den personliga utvecklingen. Som utresande student med Röda Korsets Högskola kommer du att fungera som "ambassadör" både för högskolan, Röda Korsrörelsen och även för Sverige. Det är därför viktigt att de studenter som reser ut är väl förberedda och har god förståelse för det land som de kommer att besöka. Dina utlandsstudier innebär en hel del arbete, både före avresa och efter hemkomst. Förutom allt praktiskt du måste ordna kommer du att delta i kursen Course for studies abroad (3 hp) som består av moment både före och efter utlandsstudierna. Kursen syftar till att du ska kunna förbereda dig inför dina utlandsstudier och att du efteråt ska få tillfälle att tillsammans med andra reflektera över det du har varit med om under dina utlandsstudier. Det största ansvaret har dock den enskilde studenten i att informera sig väl om landet, både geografiskt, politiskt och kulturellt. Det är viktigt att komma ihåg att utlandsstudier inte är "nöjesresor", utan kräver en extra insats från studenten, samt mognad och reflektion.

När du tackar ja till en studieplats utomlands åtar du dig även att bli kontaktperson för RKH-studenter som terminen efter dig åker iväg till samma utlandsplacering. Detta är en mycket viktig del i utbytesverksamheten, eftersom det är utbytesstudenterna själva som bäst känner den kontext som de har varit i, och som bäst kan förmedla sina erfarenheter till kommande studenter!

Studenter som bedriver utlandsstudier inom Erasmusprogrammet eller som har ordnat sin utlandsstudieplacering på egen hand behöver inte delta i Course for studies abroad (3 hp)

Bra att vara medveten om inför VFU utomlands

Vad som är annorlunda med att studera utomlands jämfört med studierna på RKH varierar naturligtvis beroende på partnerlärosäte, klinisk placering och inom vilken kurs du studerar utomlands. I de flesta fall är det dock i huvudsak verksamhetsförlagd utbildning som du kommer att genomföra utomlands. Denna är ofta organiserad på annat sätt än verksamhetsförlagd utbildning i Sverige. I många fall kommer du inte ha en specifik handledare som du går med under hela perioden. Den studentansvarige personen som högskolan har kontakt med och som du ofta har kontakt med även innan ankomst kan finnas antingen på partnerlärosätet eller på VFU-placeringen. Du blir introducerad till din VFU-placering av kontaktpersonen eller motsvarande och sedan har du ansvaret för ditt eget lärande och för att du ska kunna uppfylla lärandemålen.

Du kommer att få vara mycket självständig även i din VFU, genom att du själv måste vara aktiv och ta tillfällen i akt och fråga om du kan få vara med på olika saker. På samma sätt måste du vara beredd på att själv kunna säga nej om du tillfrågas att utföra saker som du inte har tillräcklig kunskap om. Det kan vara bra att tänka på att du ofta får mer av en observationsroll på VFU-placeringen än vad du är van vid. Ytterligare en sak som är gemensamt för många utlandsstudieplaceringar är att det kommer att innebära språkliga utmaningar då du oftast inte kommer kunna kommunicera på ditt förstaspråk och på många VFU-platser är heller inte engelska personalens eller patientens förstaspråk.