Ansök om utlandsstudier

Hur ansöker du?

Du som önskar ansöka om utlandsstudieplats genom internationella kontoret behöver vara ute i god tid då du måste ansöka om utlandsstudier i början av terminen före den termin som du vill åka utomlands. Det betyder att om du vill läsa en kurs i termin 5 utomlands så måste du ansöka om detta i början av termin 4. Undantaget är egenorganiserade placeringar då du tar direktkontakt med kursansvarig lärare för mer information.

Sista dag att ansöka om utlandsstudieplaceringar som utlyses av internationella kontoret inför vt-2020 är den 10:e september 2019 kl 12.00. För sent inkommen ansökan beaktas inte i den ordinarie omgången. Om inga andra reserver finns kan sen ansökan behandlas i reservantagningen. För mer detaljerad information angående ansökningsprocessen, hänvisas till Antagningsprocess och urval.

Ansökningsformuläret för utlandsstudier inom T4 eller T5 finner du här

Du är behörig att ansöka om utlandsstudier om du vid ansökningstillfället saknar totalt max 7,5 hp från föregående terminer. Observera dock att ansökningar från studenter som vid ansökningstillfället har fulltaliga poäng från föregående terminer behandlas i en första omgång medan övriga beaktas i en reservantagning.

För information om vilka platser som kan sökas, hänvisas till fliken Utbytesmöjligheter inom sjuksköterskeprogrammet.

Externa ansökande av MFS-stipendier

För HT19 finns tas inga externa ansökningar emot.

Röda Korsets Högskola kan, i mån av tillgänglighet, ta emot externa ansökningar för MFS-stipendier. När dessa finns tillgängliga publiceras ansökningsförfarandet här.