Ansök om utlandsstudier

Hur ansöker du?

Du som önskar ansöka om utlandsstudieplats genom internationella kontoret behöver vara ute i god tid då du måste ansöka om utlandsstudier i början av terminen före den termin som du vill åka utomlands. Det betyder att om du vill läsa en kurs i termin 5 utomlands så måste du ansöka om detta i början av termin 4. Undantaget är egenorganiserade placeringar då du tar direktkontakt med kursansvarig lärare för mer information.

Ansökande av MFS-stipendier

Då RKHs ansökan för MFS behandlas av UHR under hösten får vi ifrån RKH besked först i november om vi har fått några stipendier till våren 20. Det innebär att du som söker om att få skriva kan beviljas stipendium endast under förutsättning att RKH får medel beviljade i november 19. 

Ansökan projektplanen ska vara inne 31/10 - 2019 till ic@rkh.se 

Du behöver även fylla i ansökningsformuläret som finnes här: 

Läs mer om hur du ansöker här: 

Linnaeus-Palme –gäller vårterminen 2020

Inom ramen för examensarbetet har högskolan ett student-och lärarutbyte med Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMUCo), Moshi, Tanzania. Genom ett Linnaeus-Palmestipendium (som finansieras av Sida) om 20 000kr/student kan två studenter vid RKH genomföra sitt examensarbete, under 10 veckor vid KCMUCo.

Du, som student, väljer från några föreslagna uppsatsämnen och skriver uppsatsen på engelska. Du  har en handledare på KCMUCo  och en handledare vid RKH (som även kommer till KCMUCo under 2-3 veckor av din studieperiod där). Även om du skriver din uppsats själv kan du i viss utsträckning samarbeta med lokala studenter och få hjälp med språk och lokal kännedom. Du studerar alltså hela uppsatskursen vid lärosätet i Moshi och hela tiden med stöd från RKH.

Studenterna som gör examensarbetet i Moshi gör det inom andra halvan av termin 5 under vårterminen 2020 istället för som brukligt i termin 6. Det betyder att de gör valbar kurs och modulen inom primärvård som normalt görs i termin 5, under termin 6s andra hälft.

Deadline för att söka stipendium för examensarbete i termin 5, vt 20  är 15 oktober (när du går i termin 4/kurs 4) och blankett för här:

Observera att ansökan inte är komplett förrän du har skickat in din reflektionsuppgift ( fråga 7 i ansökningsblanketten innehåller instruktioner) till ic@rkh.se senast 15 oktober. 

Du är behörig att ansöka om utlandsstudier om du vid ansökningstillfället saknar totalt max 7,5 hp från föregående terminer. Observera dock att ansökningar från studenter som vid ansökningstillfället har fulltaliga poäng från föregående terminer behandlas i en första omgång medan övriga beaktas i en reservantagning.

För information om vilka platser som kan sökas, hänvisas till fliken Utbytesmöjligheter inom sjuksköterskeprogrammet.