Ansök om utlandsstudier

Hur och när ansöker du?

Du som önskar ansöka om utlandsstudieplats genom internationella kontoret behöver vara ute i god tid då du måste ansöka om utlandsstudier i början av terminen före den termin som du vill åka utomlands. Det betyder att om du vill läsa en kurs i termin 5 utomlands så måste du ansöka om detta i början av termin 4. Undantaget är egenorganiserade placeringar då du tar direktkontakt med kursansvarig lärare för mer information.

För utlandsstudier för våren 2021 är deadline för ansökan den 10/9-2020 kl 09.00.

Observera att vi i dagsläget på grund av covid-19 inte kan garantera att utlandsstudier vt 21 kan realiseras. Ansökan bör därför ses som preliminär och gäller endast om samhällssituationen tillåter. Även vilka utlandstudieplatser som kan erbjudas kan komma att ändras.

För frågor, vänligen kontakta internationella kontoret på ic@rkh.se.

 Från och med i augusti hittar du  Ansökningsblanketten här

Observera att för sent inlämnad ansökan eller icke komplett ansökan ej beaktas!

Du är behörig att ansöka om utlandsstudier om du vid ansökningstillfället saknar totalt max 7,5 hp från föregående terminer. Observera dock att ansökningar från studenter som vid ansökningstillfället har fulltaliga poäng från föregående terminer behandlas i en första omgång medan övriga beaktas i en reservantagning.

 

För våren 2021 har vi i dagsläget följande preliminära utlandsstudiealternativ:

För dig som ska gå termin 4 på sjuksköteskeprogrammet vårterminen 2021 finns möjlighet att ansöka till att få göra fyra veckors VFU inom kursmodulen Kvinnor och barns hälsa i Tanzania.

Vi kan erbjuda sex platser vid Machame Lutheran Hospital i Machame och åtta platser vid Kilimanjaro Christian Medical Centre i Moshi

Du som ska gå termin fem vårterminen 2021 har möjlighet att ansöka om att få göra två veckors fältstudier inom den valbara kursen global nursing vid:

* Universidad del Magdalena i Santa Marta i Colombia (2 platser), obs mycket goda språkkunskaper i spanska krävs!

Du som ska gå termin 5 våren 2021 kan nu även söka till Erasmus+programmet för 13 veckors utbytesstudier inom kursen Etik och ledarskap i global omvårdnad (19,5 hp av totalt 30 hp). Minst 8 veckor av studierna utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (inom akutsjukvård och primärvård) men ofta läser studenterna även en teoretisk kurs. Röda korsets högskolas samarbetslärosäten inom Erasmusprogrammet är:

Spanien: Universidad Autonoma de Madrid i Madrid i Spanien och Universidad de Malaga i Malaga 

Frankrike: Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Rhône-Alpes i Lyon 

Norge: Norges Arktiske Universitet i Tromsö 

Danmark: Profesionshöjskolen Metropol i Köpenhamn 

England: Middlesex University i London och Oxford Brookes University i Oxford 

För dig som ska studera i Spanien och Frankrike krävs mycket goda kunskaper i värdlandets språk

 

Minor Field Studies (MFS) - 

Du som ska skriva examensarbete under termin 6 hösterminen 2020 kan ansöka om att få bedriva fältstudier i ett låg- eller medelinkomstland och skriva ditt arbete om ett ämne som är relevant för utvecklingsfrågor och för Röda Korsverksamhet, genom att ansöka om det Sida-finansierade stipendiet Minor Field Studies (MFS). Om du beviljas stipendiet tillbringar du minst 8 av examensarbeteskursens 10 veckor utomlands. Du måste själv ordna med de kontakter som behövs för att du ska kunna genomföra studien i det valda landet. Du tilldelas dock handledare vid RKH tidigt under terminen innan du ska skriva uppsatsen. Du har kontakt med och stöd av handledaren inför och under hela din fältstudieperiod. Uppsatsen skrivs på engelska. Skriver ni i par behöver båda lämna in en ansökan.

När du deltar i programmet får du ett stipendium för att täcka resekostnaderna och delar av levnadskostnaderna utomlands. Hitta instruktioner för projektplanen och läs mer om Minor Field Studies (MFS)

Deadline för att söka MFS- stipendiumär: 16/3-2020 kl 09.00. Ansök här. Du ska även skicka in din projektplan till ic@rkh.se vid samma tidpunkt. Observera att ansökan inte anses som komplett utan inskickad projektplan.

 

Läs mer om hur du ansöker om utlandsstudier här: