Fusk och plagiat

Som student är det viktigt att finna sitt eget skrivsätt. Detta innebär att studenten läser olika vetenskapliga texter i form av vetenskapliga artiklar eller avhandlingar som sedan behöver analyseras och bearbetas. Läroböcker och styrdokument kan också fungera som källor till influens. Här är det viktigt att inte ”kopiera” och ”klistra” in textfragment som publicerats av andra i det egna examensarbetet, om det inte är citat som i sådana fall ska anges med referens och sidhänvisning. I annat fall kan det betraktas som plagiat och kan innebära disciplinära åtgärder vid Röda Korsets Högskola. Det är inte heller tillåtet att ”kopiera” sig själv, då detta betraktas som självplagiat. Den vetenskapliga litteratur som studenten läser ska ombearbetas till en ny text, med egna ord och referenser ska alltid anges. Referenser ska alltid anges så att det är tydligt för läsaren vilken del av texten som refereras. Att bli bedömd av examinator baserat på felaktiga grunder är fusk. Det är alltså inte tillåtet att påskina något som inte är med verkligheten överensstämmande eller i linje med dessa riktlinjer. Även detta kan leda till åtgärder som kan påverka studentens studiegång.