Dokumentation och publicering i DIVA

När examensarbetet är reviderat och godkänt ska detta dokumenteras och registreras i LADOK. Mer exakt förfarande för detta, går att läsa om i studiehandledningarna. För att andra intresserade ska få tillgång till examensarbetet, uppmanas studenten att registrera examensarbetet i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). För information om hur du som student publicerar ditt examensarbete i DiVA se bibliotekets sida om att Publicera din uppsats. 

Att sprida sitt vetenskapliga arbete fyller en viktig samhällelig funktion och DiVA ger alla som är intresserade av ämnesområdet, möjlighet att ta del av examensarbetet elektroniskt.