Bedömning av examensarbete samt publicering

När examensarbetet är färdigskrivet ska det bedömas för att kunna betygsättas.