Examinatorns ansvar

Examinator ansvarar för att bedöma genomförande av slutseminarium, samt att betygssätta examensarbetet. Examinator genomför även ny bedömning i de fall studenten inkommer med kompletteringar av examensarbetet efter godkänt slutseminarium. Examinators bedömning bygger på betygskriterierna, samt huruvida dessa riktlinjer har åtföljts. I de fall komplettering av examensarbetet krävs för att examensarbetet ska bli godkänt, lämnar examinator sina skriftliga synpunkter till studenten, samt en kopia till handledare. Studenten ska inkomma med slutversion inför seminarium vid utsatt datum för att examinator ska kunna betygsätta examensarbetet.