Blanketter

Digitala blanketter:

(Dessa blanketter är digitala och går att fylla i via datorn eller en smartphone. Spara blanketten på din dator innan du fyller i den.)

Anmälan om studieavbrott
Ansökan om återupptag
Ansökan studieuppehåll alt förlängning av studieuppehåll

Övriga blanketter:

A

Ansökan om tillgodoräknande

B

Begäran om utlämnande av salstentamen.pdf

E

Ekonomisk ersättning vid utlandsstudier

Exempelsamling för verksamhetsförlagda utbildningen i sjuksköterskeprogrammet.pdf
Etik vid empiriska studentarbeten - Riktlinjer

F

Form for clinical training placement

I

Important information

L

Student's Learning Agreement for Studies outside Europe.pdf

V

Venprovtagning -Examination av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt Rev 2013.doc