Sara Stridh

sara.stridh@rkh.se | +46 (0)8 587 516 04

Jag är anställd som högskolelektor inom medicinsk vetenskap och undervisar mest inom fysiologi, farmakologi och patofysiologi. Jag har en magisterexamen i biomedicin och disputerade i medicin. Jag har även en kandidatexamen i svenska.

Min bakgrund är inom preklinisk grundforskning, men nu vill jag omsätta de kunskaperna till nytta för klinisk forskning inom omvårdnad.

Min tidigare forskning (sammanfattad i avhandlingen, ”Regulation of renal hyaluronan in water handling”) fokuserades på den fysiologiska rollen hos hyaluronan, en glukosaminoglykan som är endogen i njuren, och dess inverkan på njurens vätskebalans.

Jag har alltid varit intresserad av hur människor fungerar och reagerar, men har hittills satt det biologiska och fysiologiska perspektivet främst. Nu ser jag fram emot att istället undersöka hur människor fungerar i makroperspektivet upplevelser, och påverkan av olika vårdinsatser.

Just nu påbörjas ett samarbete med Ung Cancer för att undersöka den livssituation och de hinder, möjligheter, förväntningar och förhoppningar som är den praktiska verkligheten för unga vuxna med cancer. Projektet kan vara till nytta både för framtidens vård, men också för organisationen Ung Cancer, som strävar efter att vara ett stöd där vården inte räcker till, eller kanske ens bör verka. 

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)