Sara Fridlund

sara.fridlund@redcross.se | +46 (0)40326514 | Senior Forskningsrådgivare, anknuten

Jag är senior rådgivare på Svenska Röda Korset och anknuten till Röda Korsets Högskola som senior forskningsrådgivare. Jag har arbetat inom rödakorsrörelsen sedan 2001 på olika tjänster i Sverige, samt för internationella rödakorskommittén (ICRC) i Afghanistan, Irak, DR Kongo och i Ukraina.  

Sedan 2014 arbetar jag på avdelning Vård, den avdelning som ansvarar för Svenska Röda Korsets vårdverksamheter och som bl.a. driver behandlingscenter för krigsskadade och torterade och en vårdförmedling för papperslösa och andra migranter. I den funktionen ansvarar jag för avdelningens externa påverkansarbete och för våra internationella samarbeten inom och utanför rödakorsrörelsen. Jag arbetar även med avdelningens forsknings- och utvecklingsarbete och har haft ett flertal nära kontakter med Röda Korsets Högskola, bl.a. genom en referensgrupp för forskning om psykisk ohälsa.

Jag är väldigt intresserad av hur vi tillsammans, operativ verksamhet och akademi, lyfter de behov vi ser och rättigheter för människor vi möter, och hur vi använder forskning och andra evidensbaserade studier som en del i ett aktivt påverkansarbete. Detta är något jag kommer att fokusera på som en del av min affiliering till Röda Korsets Högskola.

Min bakgrund är en Fil. Mag. från Uppsala Universitet med statskunskap som huvudämne. Jag har även läst internationella studier och humanitärt bistånd, samt ett år med politiska studier på Institut d´études politiques i Rennes, Frankrike. Sedan 2016 sitter jag i Council/styrelsen för International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT).