Petter Tinghög

petter.tinghog@rkh.se | +46 (0)8 587 516 51

Jag är projektledare i ett forskningsprojekt vid Röda Korsets Högskola om psykisk hälsa bland flyktingar. Vi studerar huvudsakligen hur flyktingars mentala hälsa och socioekonomiska integration påverkas av diverse sociala, individuella och samhällsövergripande omständigheter eller faktorer, samt hur utbredd den mentala ohälsan är i denna grupp.

Efter en tvärvetenskaplig utbildning med bakgrund inom samhälls-, beteende- och hälsovetenskapliga ämnen disputerade jag vid Tema Hälsa och Samhälle på Linköpings universitet 2009 med avhandlingen Migration Stress and Mental Ill-Health: Post-migration Factors and Experiences in the Swedish Context, och är sedan 2010 anställd som forskare vid Karolinska institutet. Under de senaste åren har jag där varit verksam vid sektionen för försäkringsmedicin och har bland annat varit inblandad i ett forskningsprojekt där vi med svenska register studerar sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsrelaterade frågor bland individer med Multipel skleros. Mitt särskilda intresse berör social-epidemiologiska forskningsfrågor och metoder i relation till mental ohälsa i allmänhet och till migranter i synnerhet men också av sociala determinanter för och socioekonomiska och psykologiska konsekvenser av kroniska somatiska sjukdomar. 

Lista alla publikationer i DiVA (extern länk)