Monir Mazaheri

monir.mazaheri@rkh.se | +46 (0) 587 516 52

Jag är anställd som universitetslektor på avdelningen Vård och omvårdnad vid högskolan och undervisar i dagsläget främst i kurser inom vetenskapliga metoder samt handleder studenter både på kandidat- och doktorandnivå.

Mitt forskningsintresse är att studera äldre personer i olika situationer, bland annat äldre med demens och äldre i katastrofer. Min forskningsavhandling vid Karolinska Institutet handlade om personer med demenssjukdomar och deras anhöriga. Jag har också genomfört ett longitudinalt forskningsprojekt om äldres behov, livskvalitet och hälsa i katastrofer. Just nu deltar jag i ett forskningsprojekt där vi undersöker samvete och dåligt samvete hos personalen som arbetar på äldreboenden. Mina undersökningar har genomförs med olika perspektiv och metoder, både kvantitativa och kvalitativa.

Jag är intresserad av att studera personer med olika kulturella bakgrunder och har ett stort intresse av etiska frågor. 

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)