Miguel Diaz

+46 (0)8 587 516 45 | miguel.diaz@rkh.se

Jag är föreläsare inom medicin och forskare inom forskningstemat Hälsofrämjande Interventioner och Resiliens vid Röda Korsets Högskola. Jag disputerade i Biomedicin och Kardiovaskulär Fysiologi vid Manchester Metropolitan University (England) och det Katolska Universitetet i Leuven (Belgien). Mina forskningsintressen handlar om stressneurobiologi, som undersöker sambandet mellan humörtillstånd, kortisol och prestation. Under de senaste tio åren har jag undervisat i fysiologi och biokemi på grundnivå i olika länder i Europa och Sydamerika. Några av mina fynd har publicerats i tidskrifter som Nitric Oxide, Experimental Gerontology, PloS One, European Journal of Applied Physiology och International Journal of Sports Medicine.In English
I am a lecturer in medicine and researcher in the topic Health Promotion and Resilience at the Swedish Red Cross University. I hold a joined Ph.D. in Biomedicine and Cardiovascular Physiology from the Manchester Metropolitan University (England) and the Catholic University of Leuven (Belgium). My research interests revolve around the neurobiology of the stress response, which explores the association between mood states, cortisol and performance. For the past ten years, I have taught physiology and biochemistry at the undergraduate level in different countries in Europe and South America. Some of the findings of my research have been featured in journals such as Nitric Oxide, Experimental Gerontology, PloS One, European Journal of Applied Physiology and International Journal of Sports Medicine.

Länk till publikationer i DiVA