mia.kraft@rkh.se | +46 (0)8 587 516 58

Jag är anställd som adjunkt i omvårdnad och är legitimerad Röda Kors sjuksköterska. Jag har en Medicine Magister i omvårdnad och en Magister i pedagogik. Övergripande fokus för min forskning är vårdandets transitioner. Transitioner i hälsa och transitioner i vårdande aktiverar många människor och ojämlika förhållanden i hälsoprocesser kan kopplas ihop med lärande. Jag är särskilt engagerad i att studera transitioner inom interprofessionella team, global omvårdnad och i lärandet på sjuksköterskeutbildningen.

English:

I am a Registered Nurse, with Masters Degrees in Medicine Nursing and in Pedagogy and employed as a lecturer in nursing at the Swedish Red Cross University College. The overall focus of my research is transitions in the nursing care process. Transitions in healthcare and knowledge transfers in nursing involve many people and inequalities in the relationships in health processes can be linked to learning. I am particularly committed to studying transitions within interprofessional teams, knowledge transfers in global nursing and in the learning processes within nursing education.

Vid Röda Korsets Högskola är jag också involverad i att utveckla organisationen genom mitt fackliga engagemang i syfte att stärka den gemensamma arbetsmiljön.

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)