maria.christidis@rkh.se | +46 (0)8 587 516 95

Jag är högskolelektor inom omvårdnad, filosofie doktor i didaktik och undervisar på sjuksköterskeprogrammet samt på specialistsjuksköterskeprogrammen.

Genom mitt arbete som sjuksköterska har jag fått en bred bas att utgå ifrån med klinisk erfarenhet från ett flertal specialiteter såsom akutgeriatrik, infektionsmedicin och primärvård. Från mitt arbete som lärare har jag en god pedagogisk kompetens från mångårig undervisningserfarenhet, dels på gymnasiet i svenska, engelska, nygrekiska, vård- och omsorg, dels inom högre utbildning, t ex på yrkeslärarprogrammet med inriktning vård och omsorg vid Stockholms universitet. Dessutom är jag läroboksförfattare och manusförfattare för gymnasial som för högre vårdutbildning.

Min avhandling fokuserade på ämnesintegrerad undervisning och yrkeskunnande alternativt professionellt kunnande på gymnasiets vård- och omsorgsprogram och högskolans sjuksköterskeprogram. Resultatet visade att ämnesintegrerad undervisning tillgängliggör ett ämnesöverskridande yrkeskunnande som inte tillgängliggörs i traditionell undervisning.

Mitt forskningsintresse riktar sig främst kring pedagogiska och didaktiska frågor om undervisning och lärande. För närvarande är jag involverad i ett samarbetsprojekt med Stockholms universitet och Karolinska Institutet i vilket vi undersöker tandläkar-, sjuksköterske-, och lärarstudenters utveckling av akademiskt och professionellt skriftbruk.