Louise Stjernberg

louise.stjernberg@regionblekinge.se | +46 (0)734-47 10 01

Är docent och affilerad forskare vid högskolan. Arbetar som kvalitets- och utvecklingschef i Hälso- och sjukvården, Region Blekinge. Har inom många år arbetat med forskning, utveckling och akademiskt ledarskap. Arbetet har även gjorts internationellt inom globala samarbeten och nätverk.

Forskningen jag bedriver har bred folkhälsovetenskaplig och epidemiologisk ansats inom hälsa i relation till livsstil ur ett ålders- och könsperspektiv. Fokus är fästingburna infektioner, utövandet av friluftsliv och fysisk aktivitet samt tillämpad hälsoteknik.

I ett samarbete mellan BTH och RKH genomförs projektet:eNursED - ehealth in Nursing Education. Precis som andra sektorer av samhället, präglas vård och omsorg, av digitalisering och tekniska hjälpmedel för att lösa sina uppdrag. Den verklighet som möter sjuksköterskestudenter, i sin vardag och kommande yrkesroll, är under ständig förändring avseende infrastruktur och de verktyg de har till sitt förfogande. Sjuksköterskestudenters kunskap om teknik och ehälsa, hur de integrerar den i sin blivande yrkesroll samt i vilken utsträckning utbildningen som sådan klarar av att hantera denna kunskap studeras i projekt.

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)