Joacim Larsen

joacim.larsen@rkh.se | +46 (0)8 587 516 77

Jag är lektor i omvårdnad och undervisar och forskar i ämnet vid högskolan. Undervisningen sker främst i sjuksköterskeprogrammets termin 1 och i slutet av utbildningen där jag handleder och examinerar examensarbeten i omvårdnad. Jag är knuten till forskningsmiljön ”Hälsa i globala transitioner”. Mitt avhandlingsarbete "Att genomgå stamcellstransplantation: Patienters uppfattning om och faktorer av betydelse för symptom, funktionellt status och hälsorelaterad livskvalitet" gav upphov till nya tankar och jag arbetade därefter med projekt som rör patienters och närståendes hälsa och upplevelser vid vård i hemmet jämfört med vård på sjukhus. Juni 2015 disputerade min första doktorand, Karin Bergkvist inom ramen för detta projekt.

Efter 2015 så har mitt forskningsfokus skiftat från akutsjukvård och cancervård mot migration, hälsa och socialt deltagande. I samverkan med kollegor inom högskolan så är jag förnärvarande delaktig i projekten: Etableringsinsatser för socialt deltagande och mental hälsa bland nyanlända (ESM)”och ”Nurse students' thoughts on a sustainable professional life as nurses”, i samverkan med kollegor och tidigare studenter arbetar jag med en artikel om ” Social media as used by the vegan community for self-care: a netnographic study”.

En övervägande del av min arbetstid är inriktad på att leda projektet
Må bra med kultur - ett projekt som genomförs av Akademiskt primärvårdscentrum på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Region Stockholm.

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)