Jessica Holmgren

jessica.holmgren@rkh.se | +46 (0)8 587 516 50

Sedan årsskiftet 2018 är jag ansvarig för sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola. Jag är också utsedd till ämnesansvarig i omvårdnad sedan september 2016. Ett spännande uppdrag som omfattar utveckling och implementering av det nationellt unika profilområdet Global omvårdnad. Vidare så är jag invald som lärarrepresentant i Röda Korsets högskolestyrelse sedan våren 2017. I egenskap av programansvarig sitter jag med i utbildningsnämnden och som nydisputerad 2015 startade jag Nätverket för Juniora Forskare vid högskolan.

Jag är legitimerad sjuksköterska, docent och högskolelektor i omvårdnad och har disputerat vid Karolinska Institutet. Min avhandling fokuserar på anhörigas delaktighet vid några svenska kommunala äldreboenden. Utifrån kritisk teori såsom genusperspektiv, diskursanalys och intersektionell teori har syftet varit att beskriva hur anhöriga upplever villkoren för delaktighet vid kommunala äldreboenden. I avhandlingen beskriver jag att anhörigas sociala positioner ibland kan karaktäriseras av utsatthet på olika sätt.

Just utsatthet i relation till humanitärt arbete i glokalt kontext, har kommit att bli huvudfokus i min forskning. Det som förenar de forskningsprojekt som jag ansvarar för eller deltar i, är intresset för villkoren och resonemangen i en alltmer globaliserad värld. I linje med ovan kritiska och humanitära inriktning, problematiserar jag gärna utsatthet med utgångspunkt i postkolonial teoribildning. Konstruktionen av ”Den Andre” är betydelsefull i förståelse av marginaliseringsprocesser som påverkar människors villkor och hälsa. Jag är involverad i följande forskningsprojekt:

I samarbete med Svenska Röda Korset ansvarar jag för projektet Frivillighetens arena – mångfald, identitet och glokala utmaningar inom svensk frivilligverksamhet.

Tillsammans med kollegor vid Röda Korsets Högskola och Karolinska Institutet ansvarar jag för doktorandprojektet Health support in the care of asylum seekers in Sweden - prevalence, risk factors, practices and experiences of mental ill-health during the asylum process.

Jag deltar i projektet Humanitarian nursing in acute viral epidemic outbreaks - before, during and after deployment. Projektet bygger på ett samarbete med International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)