Jenny Cadstedt

jenny.cadstedt@rkh.se | +46 (0)8 587 516 72

Mitt forskningsintresse finns inom ämnesområdet urbangeografi och samhällsplanering, med fokus på länder som i dagsläget genomgår snabb urbanisering. Min doktorsavhandling i kulturgeografi fokuserade på den urbana bostadssituationen i en snabbt växande stad i Östafrika: Mwanza City, Tanzania. Avhandlingen behandlade en mycket vanlig typ av bostadsförsörjning: småskalig privat uthyrning av bostäder i oplanerade bostadsområden, ofta benämnda slumområden. Fokus i avhandlingen var diskrepansen mellan bostadspolicy, lokalt, nationellt och även internationellt, och bostadssituationen. De främst använda metoderna var intervjuer av olika slag, inklusive livsberättelser med fokus på boendet, i tre olika oplanerade bostadsområden.

Min forskning efter avhandlingen har belyst betydelsen av boendets upplåtelseformer för sociala integrationsprocesser, och då mer konkret vad upplåtelseformerna kan betyda för människors möjligheter och vilja att delta i olika aktuella lokala samhällsforum, exempelvis låne- och spargrupper samt slumupprustningsprogram.

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)