Janet Mattsson

janet.mattsson@rkh.se | +46 (0)8 587 516 28

Jag är Docent i hälsovetenskap med inriktning mot teknisk vårdvetenskap, lektor i omvårdnad och programansvarig för specialistutbildningen med inriktning intensivvård vid Röda Korsets Högskola. Jag undervisar och forskar främst inom ämnet teknisk vårdvetenskap. Jag har även ett uppdrag som lärarrepresentant i utbildningsnämnden vid skolan. Jag är ledamot i Intensivvårdsföreningens utbildningsråd samt är ledamot i Karolinska Sjukhusets FoU-råd.

Jag leder forskargruppen MENT; Medical Education and Nursing care in Technological environments som i dagsläget ett tiotal aktiva medverkande från akademi och klinik. Som forskningsgruppsledare för MENT medverkar jag i ett flertal nationella samt internationella projekt samt leder det egna projektet ”Se mig, lyssna till mig, möt mig” som undersöker barns, föräldrars och medarbetares möjlighet till delaktighet, självbestämmande samt lärande i olika kliniska kontext. Att beforska hur teknisk utveckling påverkar lärande, vård och hälsa innebär att jag intresserar mig för interaktiva processer som sker i en högteknologisk miljö under längre eller kortare tid samt vad detta betyder för omvårdnadens utveckling inom utbildning, klinik och hemmet.

Inom MENT arbetar vi med att överbrygga avstånd som ibland finns emellan akademi och klinik och tillsammans utveckla kunskap om människors aktiva medverkan och delaktighet ur omvårdnads- och hälsoperspektiv inom högteknologiska vårdmiljöer. Frågor som belyses är hur teknisk utveckling och digitalisering påverkar lärande, vård och hälsa i vardagsliv, för professioner, institutioner och samhället.

Jag handleder för närvarande två doktorander och har varit författare till flera publikationer.

Länk till mina publikationer, DIVA (Extern länk)

 

English version: 

I am a senior lecturer in nursing and program director for postgraduate program in specialist nursing intensive care at the Red Cross University. I teach and research mainly in the subject of technical care science, which is an interdisciplinary subject and under our research technology and health. I also have a mission as a teacher representative in the education board at the school.

My research mainly involves people's active participation and participation from a nursing and health perspective in a high-tech environment. I explore how technological development and digitization affect learning, health care and health in everyday life, for professions, institutions and society. Researching how technological development affects learning, health and health means I'm interested in interactive processes that take place in a high-tech environment for longer or shorter time and what this means for nursing development in education, clinics and homes. I am also a research group leader for the research group MENT, Medical Education and Nursing Care in Technological environments, which is part of the Research Council of the Red Cross University of Health and Technical Development. I participate in a number of projects, national as well as international. Currently, I am a research leader for the project "See Me, Listen to Me, Meet Me", which focuses on the ability of children, parents and employees to participate, self-determination and learning in different clinical contexts and from different actors’ perspectives. There is also a PhD student in the project.

I currently bi-assisted two PhD students and have been the author of several publications.

Länk till mina publikationer i DiVA (extern länk)