Hanna Lachmann

hanna.lachmann@rkh.se | +46 (0)8 587 516 53

Jag arbetar som högskolelektor med särskilt uppdrag att utveckla högskolans verksamhets integrerade lärande (VIL) / verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Jag har en med. dr. examen, är legitimerad sjuksköterska och biomedicinsk analytiker med klinisk fysiologisk inriktning. För tillfället är jag ansvarig för medicinämnet vid högskolan.   

Min pågående forskning har fokus på att öka förståelsen för hur studenter upplever lärande och professionell utveckling under pågående utbildning. Vidare att studera attityder till interprofessionellt lärande och samverkan, hur lärande är kopplat till och påverkar studenters upplevelse av akademiska känslor, stress och självskattad kompetens. Jag var med och utvecklade metodologin; Contextual Activity Sampling System (CASS) för att genom självrapportering, via mobil datateknologi, möjliggöra insamling av individuella upplevelser i sitt sammanhang. CASS-metodologin har dessutom visat sig lära och stimulera studenter att reflektera kring pågående läraktiviteter.  

Jag handleder två doktorander, är huvudhandledare i projektet Sjuksköterskestudenters utveckling av professionell yrkesidentitet och bihandledare i projektet ’ Pedagogisk kultur och handledarroller på studenttäta enheter inom akutvården’. Dessa projekt, fokuserar på förståelse för hur studenter upplever både kliniska och teoretiska läraktiviteter, kan leda till ökad möjlighet att stimulera studenters kliniska och teoretiska lärande.

Innan jag började arbeta vid Röda Korsets Högskola har jag bland annat arbetat mer än 25 år som klinisk handledare dessutom som högskolelektor inom sjuksköterskeutbildningen samt studierektor och utbildningschef i vårdverksamheten.

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)