Gunilla Björling

gunilla.bjorling@rkh.se | +46 (0)8 587 516 73

Jag är docent i teknisk vårdvetenskap och undervisar och forskar i ämnet vid högskolan. Jag har också ett uppdrag som ämnesansvarig för ämnet teknisk vårdvetenskap vilket innebär att jag driver och utvecklar det.

Som docent i teknisk vårdvetenskap är mitt huvudsakliga forskningsområde Hälsa i teknisk utveckling och är en brygga mellan medicinsk teknik, patientsäkerhet och omvårdnad. De projekt som jag driver handlar om medicintekniska produkters påverkan på individens hälsa och mående, i relation till funktionalitet och hälsoekonomiska beslut. Jag forskar i tvärvetenskapliga och interprofessionella nätverk tillsammans med bl a ingenjörer och läkare för att säkerställa både det tekniska och det kliniska perspektivet vid användning av medicintekniska produkter inom vården. Ett av de tvärvetenskapliga projekt som jag driver är Utvärdering av centrala infarter vid cytostatikabehandling med fokus på komplikationer, livskvalitet, materialslitage och hälsoekonomi. Det är ett samarbetsprojekt mellan Röda Korsets Högskola, Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Norges Teknisk- och Naturvitenskaplige Universitet. Med min expertis deltar jag också i forskningssamarbete med medtech-industrin där jag har drivit flera projekt kring medicintekniska produkter i klinik. Jag driver och deltar även i flera utvecklings- och forskningsprojekt vid högskolan mot både Svenska Röda Korset och Kilimanjaro Christian Medical University College i Tanzania. I det sistnämnda har ett samarbete inletts för examensarbete.

Besök gärna projektsidan: PICC & PAC som ingår i projektet ”Utvärdering av centrala infarter vid cytostatikabehandling med fokus på komplikationer, livskvalitet, materialslitage och hälsoekonomi”.

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)