Eva von Strauss

eva.von.strauss@rkh.se | +46 (0)8 587 516 16

Jag är utbildad sjuksköterska vid Röda Korsets Högskola och redan under studietiden väcktes mitt intresse för forskning. Efter några år som kliniskt verksam blev jag administrativ koordinator för Kungsholmsprojektet, en longitudinell befolkningsstudie om personer 75+ år boende i Stockholm. Under denna period skrev jag också min doktorsavhandling om äldre personers hälsa och funktionsförmåga. År 2001 initierade socialdepartementet en studie om äldre personers hälsa och vårdbehov, The Swedish National study on Aging and Care (SNAC), som pågår i fyra olika områden i Sverige. Jag är vice principal investigator för befolkningsstudien i Stockholm.

Jag har varit med och startat upp ett flertal verksamheter; 1) Aging Research Center (ARC), som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet; 2) Äldreforskningens Hus, ett samarbete mellan ARC och Stiftelsen Äldrecentrum; och 3) Svenskt demenscentrum, en webbaserad kunskapsbank inom demensområdet. Åren 2011-2013 var jag direktör för Röda Korsets Sjukhus och äldreomsorg i Sverige och blev då medveten om svårigheterna för den akademiska forskningen att nå ut och förankras i en klinisk verksamhet.

Mitt forskningsområde är åldrandets epidemiologi. Under de senaste årtiondena har en åldrande befolkning blivit en global angelägenhet, vilket lett till ett ökat internationellt intresse för forskning kring äldre. Multisjuklighet, fysisk- och mental funktionsförmåga är exempel på variabler när man ska beskriva hälsotillståndet hos äldre och fastställa riskfaktorer.

Jag handleder ett flertal doktorander och är verksam som forskare vid ARC, Karolinska Institutet.

Övriga uppdrag är t.ex. medlem i redaktionsrådet för tidskriften Äldre i Centrum, vetenskaplig rådgivare vid Stiftelsen Svenskt Demenscentrum, styrelsemedlem i Famna och medlem i Arbetsgivaralliansens branschråd Utbildning och Folkbildning.

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)