Charlotta Tegnestedt

charlotta.tegnestedt@rkh.se | +46 (0)8 587 516 75

Jag är lärare i huvudområdet omvårdnad och undervisar i ämnet på grund- och avancerad nivå, särskilt i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning intensivvård. Utöver det undervisar jag i akutsjukvård i sjuksköterskeprogrammet och handleder examensarbeten i omvårdnad. 

Jag har många års erfarenhet av kliniskt arbete som intensivvårdssjuksköterska och kom tidigt att intressera mig för hur den högteknologiska intensivvårdsmiljön inverkar på den svårt sjuka patientens möjlighet till vila och sömn. I samband med magisterstudier och efterföljande forskningsprojekt har jag beskrivit hur rumsdesign och antal bäddar påverkar ljudnivåerna på intensivvårdsavdelning. Människa-miljö-teknik och- omvårdnad ligger mig varmt om hjärtat. I en snabbt föränderlig, alltmer digitaliserad värld, har jag kommit att fördjupa mitt intresse för människans utsatthet och sårbarhet, rådande maktstrukturer och de utmaningar detta innebär för människan och vårdandet, globalt såväl som lokalt, för en hållbar utveckling i lärande och komplexa vårdprocesser. 

Mitt arbete vid högskolan innebär också samverkan med olika vårdenheter där högskoleutbildning genomförs av våra studenter och andra intressenter samt att bedriva forskning. Just nu deltar jag bland annat i forskning och den konceptuella utveckling av global omvårdnad som bedrivs vid högskolan.   

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)