Anna Stålberg

+46 (0)8 587 516 74 | anna.stalberg@rkh.se

Jag är högskolelektor inom omvårdnad och undervisar på sjuksköterskeprogrammet med fokus på omvårdnadsmodulerna i termin 1 men jag är även involverad i PM- samt examensarbeteskurserna.

Som verksam inom vården har jag mestadels arbetat med barn, både inom barnsjukvård (akutmottagning för barn) samt inom barnhälsovården (BVC). Jag är utbildad barnsjuksköterska.

Min forskning tar sin utgångspunkt i barnets rättigheter och fokuserar på barnets rätt till delaktighet vilket finns reglerad både i internationella och nationella dokument (Barnkonventionen) och lagar (Patientlagen). Mitt doktorandprojekt var tvärvetenskapligt och involverade delar från vårdvetenskap, yngre barns pedagogik samt datavetenskap (inbyggda system samt människa-dator-interaktion). Projektet syftade till att möjliggöra delaktighet för yngre barn (3–5 år) i vårdsituationer med hjälp av interaktiv teknik i form av en applikation tänkt att användas i en läsplatta. Applikationen har fått namnet IACTA vilket är en förkortning för Inter-Active Communication Tool Activities. IACTA är framtagen av barn för barn. I juni 2017 disputerade jag på avhandlingen ”Facilitating participation. A joint use of an interactive communication tool by children and professionals in healthcare situations.”

I min forskning har jag framför allt använt mig av kvalitativa metoder, ofta med inslag av deltagarbaserade metoder såsom ”draw-and-tell” samt iterativa test- och utvärderingsmetoder.

Min kommande forskning involverar fortsatt utveckling av IACTA-appen samt validering/implementering av appen.

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)