Projektledare Tommy Carlsson intervjuad av Vårdfokus

Tommy Carlsson, docent vid Röda Korset högskola, som leder projektet En tryggare framtid har intervjuats av Vårdfokus om samverkansforskning.
Tommy Carlsson, docent vid Röda Korset högskola, som leder projektet En tryggare framtid har intervjuats av Vårdfokus om samverkansforskning.
Publicerad: 09 maj 2022
Lästid: ca

Inom projektet sker samverkan både med flyktingar som identifierar sig som HBTQ+ och vårdpersonal som har klinisk erfarenhet att möta dessa personer. Samverkanspartners ingår som forskningsassistenter i en rådgivande grupp och är involverade i alla steg av forskningsprocessen, från planering till rapportering. Samverkan med målgrupper är fortfarande underrepresenterat i forskning som berör hälsa och vård, men intresset ökar.

- Det är väldigt roligt att arbetssättet börjar uppmärksammas mer och att intresset stiger för samverkan mellan forskare och samhället. Vi behöver arbeta mycket mer för att identifiera relevanta forskningsfrågor och gemensamt med berörda parter hitta sätt för att befrämja hälsa inom befolkningen. Det finns stor potential med det här tillvägagångssättet, säger Tommy Carlsson. 

Läs hela artiklen här: https://www.vardfokus.se/nyheter/loser-upp-den-traditionella-forskarrollen/