Vi vill stärka arbetet kring rehabilitering av tortyrskadade

I april 2020 påbörjade Svenska Röda Korset (SRK) och Röda Korsets Högskola (RKH) ett långsiktigt samarbete med att grunda ett kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering. Syftet är att stärka Röda Korsets arbete nationellt och internationellt i arbetet och forskningen kring tortyrskaderehabilitering.   

Trots att behoven av stöd till flyktingar som är torterade eller krigsskadade är väldokumenterade och stora, har det i Sverige saknats en nationellt samlande institution inom området.    

Med den grunden har SRK, RKH och Stiftelsen RKC arbetat fram ett koncept för ett nationellt kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering.  Stiftelsen RKC upplöstes 2019 och är numera en del av Svenska Röda Korset som idag driver behandlingscenter för torterade och krigsskadade på sex olika platser i Sverige. 

– Inom området tortyr- och krigsskaderehabilitering har Röda Korset – både i Sverige och inom rödakors- och halvmånerörelsen – en omfattande kompetens. I Sverige har SRK, RKH och den tidigare Stiftelsen RKC varit pionjärer inom området och upparbetat gedigna kunskaper och erfarenheter, berättar Pernilla Hillerås, prefekt på RKH, och Ulrika Wickman, avdelningschef på SRK.   

Kompetenscentret invigdes i september med representanter från Svenska Röda Korset, Röda Korsets Högskola, Internationella rödakorskommittén och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, Studentkårens representant, läkare och patienter, sakkunniga och medarbetare. Nu byggs kapacitet och verksamhet upp successivt för att förstärka utbildning och forskning.   

Fokus det närmaste året   

  • Behovsinventering av prioriterade frågor för att knyta samman det kliniska arbetet med utbildning och en långsiktig vision om forskning   
  • Operativt ansvara för att initiera projekt som rör kunskapsutveckling inom ämnesområdet  
  • Skapa relationer och samverka med myndigheter, sjukvårdsregioner och andra enheter/avdelningar inom Svenska Röda Korset  
  • Främja samverkan mellan experter och aktörer på området i Sverige och internationellt.

Vår vision är bättre hälsa och ökat välmående

Tillsammans ska vi arbeta för att få till en förändring så att människor utsatta för tortyr- och krigsskador får bättre hälsa och ökat välmående.    

Med kompetenscentret samverkar Röda Korsets Högskola och Svenska Röda Korset för att främja kunskap och evidens kring omvårdnad, behandling och stöd för människor utsatta för tortyr och krigsskador i Sverige och internationellt. 

Svenska Röda Korset driver behandlingscenter för krigsskadade och torterade på sex platser i Sverige: Skellefteå, Uppsala, Stockholm, Skövde, Göteborg och Malmö. Det första startade i Stockholm för 35 år sedan (Stiftelsen RKC).  

Återerövra psykisk och fysisk hälsa

Målet för Svenska Röda Korsets behandlingscenter är att ge människor som utsatts för krigstrauma och tortyr, stöd och vård så att de kan återerövra sin psykiska och fysiska hälsa. Utöver kliniskt behandlingsarbete arbetar verksamheterna med att sprida kunskap genom att erbjuda utbildningar och information till olika målgrupper, såväl externt som internt. 

 För mer information, kontakta Maria Stålgren, maria.stalgren@rkh.se  08-587 516 82.