Forskningsstöd och samverkan

Varje år driver våra forskare samarbetsprojekt och samverkansprocesser tillsammans med idéburen, humanitär, offentlig sektor samt näringsliv lokalt, regionalt så väl som globalt.

Högskolan har ett uttalat samhällsengagemang och vill vara en aktiv del i samhällsutvecklingen. Våra forskare har en särskilt kompetens, lyhördhet och engagemang att samverka med andra samhällsaktörer som driver utveckling och nyttiggörande av forskningen framåt.

Vill du, din organisation eller företag samverka med oss? Kan vi tillsammans åstadkomma förändring, bidrag till kunskapsutveckling som är viktigt för er organisation? Kontakta gärna oss om du vill veta mer: info@rkh.se