Hälsa och teknisk utveckling

Här kombineras omvårdnads- och hälsoperspektiv med teknisk utveckling och fokus på interaktivitet: människors aktiva medverkan i innovationsprocess, implementering och utvärdering. Digitaliseringens konsekvenser för vård och hälsa i vardagsliv, för professioner, institutioner och samhället studeras också, likaså den medicinska- och hälsotekniska betydelsen för individen och samhället.

  • Exempel på forskningsområden där vi är särskilt starka i dessa frågor är: medicintekniska innovationers påverkan på individens hälsa och mående, i relation till hälsoekonomiska beslut, digitalisering och omvårdnad, vårdrobotik, delaktighet i högteknologiska vårdmiljöer.

Samverkanspartners:

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet (NTNU)Stockholms läns landsting (SLL) | Bactiguard AB | Högskolan i Gävle | Stockholms Universitet |