Hälsofrämjande interventioner och resiliens

Forskningen inom temat syftar till att bidra till en vetenskaplig kunskapsbas för vård- och hälsofrämjande systematiska ansatser.

Därmed avses såväl befolkningsorienterade preventiva och promotiva hälsoåtgärder samt ansatser riktade för att främja jämlikhet i hälsa såsom interventioner i vård och omsorg. Ökad delaktighet samt främjande av förmåga till anpassning, återhämtning och vidare utveckling är centrala inslag i temats forskning.

Forskningsområden:

  • Hälso och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, social medicin och epidemiologi
  • Arbetsmedicin och miljömedicin
  • Omvårdnad
  • Didaktik