Hälsa och teknisk utveckling

Här kombineras omvårdnads- och hälsoperspektiv med teknisk utveckling och fokus på interaktivitet: människors aktiva medverkan i innovationsprocess, implementering och utvärdering.

Digitaliseringens konsekvenser för vård och hälsa i vardagsliv, för professioner, institutioner och samhället studeras också, likaså den medicinska- och hälsotekniska betydelsen för individen och samhället.

Exempel på forskningsområden där vi är särskilt starka i dessa frågor är medicintekniska innovationers påverkan på individens hälsa och mående i relation till hälsoekonomiska beslut, digitalisering och omvårdnad, vårdrobotik samt delaktighet i högteknologiska vårdmiljöer.

Samverkanspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet (NTNU), Stockholms läns landsting (SLL), Bactiguard AB, Högskolan i Gävle, Stockholms Universitet