Hälsa i globala transitioner (HIGT)

HIGT:s vision är att bidra med ny kunskap om viktiga hälsofrågor i tider av globalisering med hög relevans för civilsamhälle, hälso- och sjukvård samt omsorgsverksamheter.

Ett samlande fokus i miljön är att utveckla kunskap om konsekvenserna av kriser, katastrofer och migration, både i det akuta och långsiktiga perspektivet. Ett annat är att utveckla kunskap om de utmaningar och möjligheter globaliseringen innebär gällande resurser för hälsa, välbefinnande, social inkludering samt lindrat lidande för individer och grupper.

Att fokusera på transitioner innebär att vi intresserar oss för processer som pågår. De innehåller dimensioner av rörelser som inkluderar ett slut, övergångar och en ny början. Dessa rymmer också samtidens politiska, organisatoriska och tekniska förändringar som skapar livsvillkor gällande hälsa. Dessa är ibland ojämlika för individer och grupper behöver kritiskt belysas genom forskning.

Forskningsområden där vi är särskilt starka i dessa frågor är civilsamhället och icke-institutionella arenor, människors vardagsliv och varande i världen, samt hälsans risk- och friskfaktorer.

Samverkanspartners

IFRC, Svenska Röda Korset, ARC, Stockholms Universitet, Mälardalens högskola, Linköpings universitet, Folkhälsomyndigheten, Rangsit University, Universitade Brasil, Lunds Universitet