Möter framtidens globala utmaningar inom hälsa, vård och välfärd

Vår forskning möter framtidens globala utmaningar inom hälsa, vård och välfärd med särskilt fokus på kunskap som främjar social inkludering och jämlikhet i hälsa.

Forskningen leder till ny nödvändig kunskap, utveckling och nyttiggörande inom yrkes- och utbildningsområden. Vi organiserar vår forskning i tvärdisciplinära forskningsmiljöer med våra ämnen som bas för att kreativt och fenomenorienterat tillsammans försöka lösa de forskningsfrågor vi arbetar med.

Forskningsinriktningar

Våra forskningsinriktningar innefattar en mångfald av metod- och ämneskompetenser från omvårdnad, medicin, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap samt teknisk vårdvetenskap.

Den största delen av forskningen sker i samverkan med idéburen, humanitär, offentlig sektor, näringsliv samt andra forskningsaktörer nationellt och internationellt. Samtliga forskare vid högskolan förutsetts verka inom någon av dessa tre forskningsmiljöer.

Läs mer om våra tre inriktningar