Systemstöd

Publicerad: 05 mar 2021
Lästid: ca

Här hittar du länkar till några av de digitala verktyg och system som högskolan använder.

  • Biblioteket – biblioteksverksamheten för Röda Korsets Högskola sker i samarbete med Södertörns högskola.
  • Canvas – högskolans lärplattform.
  • DiVA – DiVA är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och examensarbeten producerade vid ett 30-tal lärosäten.
  • Dokumentcenter – personalhandbokens samlade dokument för medarbetare.
  • Flex/HRM – högskolans lönesystem.
  • Ladok – ett nationellt, webbaserat system för studiedokumentation.
  • Office & E-post – om du inte är på kontoret och behöver komma åt dina Officeappar eller e-post kan du använda webbapparna.
  • AGDA – högskolans tidigare lönesystem (med tillgång till exempelvis tidigare lönespecifikationer).

Kontakt