Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Sjukdom

Publicerad: 05 mar 2021
Lästid: ca

Ersättning vid sjukskrivning | Företagshälsovård | Rehabilitering | Sjukanmälan och sjukfrånvaro | Sjukförsäkran | Vård av sjukt barn | Sjukdom vid utlandstjänstgöring eller resa

Varje medarbetare har rätt till lön under sjukfrånvaro. Detta regleras i kollektivavtal samt lag om sjuklön.

Ersättning vid sjukskrivning

Karensavdrag

Karensdag vid första sjukdag har ändrats till ett karensavdrag. Från sjuklönen ska ett karensavdrag göras som motsvarar 3,68 procent av medarbetarens månadslön. Mer om karensavdraget kan du läsa om i vårt kollektivavtal.

Det finns ett allmänt högriskskydd som innebär att ingen skall behöva drabbas av mer än tio karensdagar per 12-månadersperiod. Du som är i riskzonen ansöker om högriskskydd hos Försäkringskassan.

Dag 2-14

Sjukavdrag görs med 20 procent och arbetsgivaren är den som står för sjuklön.

Dag 15-90

Från dag 15 meddelar arbetsgivaren (HR) Försäkringskassan om medarbetarens sjukdom och det är sedan de som beslutar om utbetalning av sjukpenning. Sjukpenning erhålls för alla kalenderdagar under sjukperioden, det vill säga även för helgdagar och andra arbetsfria dagar. Ett sjukavdrag görs från lön enligt kollektivavtalet. 

Företagshälsovård

Högskolan har avtal med Previa som högskolans företagshälsovård. Alla anställda har rätt att söka kontakt med Previa vid arbetsrelaterad sjukdom.

Vaccinering

Om du med anledning av tjänsteresa behöver vaccinera dig, har högskolan avtal med Cityakutens Vaccination och Resemedicin. Cityakuten fakturerar högskolan efter ditt besök. Inför din tjänsteresa kan du själv ta kontakt med Cityakuten för tidsbokning.

Ställningstagande till eventuell influensavaccinering på högskolans bekostnad görs av rektor.

Adress till CityAkuten Vaccination & Resemedicin
Holländargatan 4
(1 tr upp vid Hötorget)
111 36 Stockholm

Rehabilitering

Som arbetsgivare ansvarar Röda Korsets Högskola enligt arbetsmiljölagstiftningen för att genomföra den anpassning och rehabilitering som kan ske inom eller i anslutning till högskolan. 

Önskar du mer information om rehabiliteringsreglerna kan kontakta personalsamordnaren alternativt gå in på Försäkringskassans hemsida.

Sjukanmälan och sjukfrånvaro

En förutsättning för att sjuklön skall betalas ut är att du anmäler redan första sjukdagen. Anmälan gör du till HR och din närmaste chef. Om möjilgt bör du även informera andra personer som du vet berörs av din frånvaro. Din frånvaro rapporterar du själv i Flex HRM. 

Från och med den åttonde dagen i sjukperioden krävs läkarintyg. Behåll originalet och skicka kopia till HR. Originalet behåller du för att lämna till Försäkringskassan om din sjukskrivning skulle bli längre än 14 dagar.

Om Röda Korsets Högskola begär det skall du lämna läkarintyg från en tidigare dag. Röda Korsets Högskola kan också begära att intyget skall vara utfärdat av den läkare som Röda Korsets Högskola anvisar.

Efter 14 dagars sjukdom gör HR en sjukanmälan till Försäkringskassan.
På Försäkringskassanshemsida framgår följande:

Arbetsgivaren ska:

  • Bedöma medarbetarens arbetsförmåga.
  • Betala sjuklön till medarbetaren om hen har rätt till det.
  • Ta fram en plan för återgång i arbete senast 30 dagar från sjukfallets början.
Medarbetaren ska:
  • Sjukanmäla sig till arbetsgivaren dag 1.
  • Lämna läkarintyg till arbetsgivaren (HR) dag 8 som tillser att lön får ta del av uppgifterna.
  • Efter bästa förmåga delta i planeringen för återgång i arbete.

Sjukförsäkran

Enligt sjuklönelagen är du skyldig att lämna en skriftlig försäkran till Röda Korsets Högskola om att du har varit sjuk. Dessutom skall du redogöra för i vilken omfattning som arbetsoförmågan har varit nedsatt på grund av sjukdom. Däremot behöver du inte uppge orsaken till sjukfrånvaron, det vill säga vilken sjukdom det är fråga om.

Röda Korsets Högskola är inte skyldig att betala sjuklön innan sjukförsäkran eller motsvarande rapportering har lämnats.

I sjuklönelagen föreskrivs att personer som handhar sjuklönefrågor har tystnadsplikt när det gäller uppgifter i sjukintyg och sjukförsäkran om hälsotillstånd.

Vård av sjukt barn

Du anmäler vård av sjukt barn till din närmaste chef, HR och andra som eventuellt berörs av din frånvaro. I lönesystemet Flex HRM rapporterar du Vård av sjukt barn som avvikelse.  

Sjukdom vid utlandstjänstgöring eller resa

Röda Korsets Högskola har tecknat en tjänstereseförsäkring (Europeiska) som gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor. Läs mer under rubrikerna Försäkringar och Tjänsteresor och/eller ta kontakt med HR.