Samverkan för medarbetare

Publicerad: 03 maj 2021
Lästid: ca

I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta. Här hittar du länkar till verktyg och metoder för utveckling av samverkan.

K3 projekten

K3 Projekten var en Vinnovasatsning på över 100 miljoner som gjordes 2017–2020. 31 lärosäten deltog i de totalt 18 projekten som syftade till att utveckla lärosätenas samverkanskapacitet.

Från Röda Korsets Högskola deltog vi i projektet Utvind, Utveckling av indikatorer för uppföljning av samverkan, som leddes av Södertörns Högskola. Resultatet utmynnade i en fastställd rapport.

hemsidan k3-projekten.se finns en mängd rapporter, verktyg, filmer etc., som ledning, forskare och lärare kan ha nytta av och botanisera i.

Samsynwiki – om aktuella och väsentliga samverkansbegrepp

Samsynwiki är en hemsida där du hittar en mängd begrepp som används för att definiera olika samverkansbegrepp inom högskolesektorn. Wiki-sidan är ett resultaten från projektet SAMSYN, och uppslagsboken är användbar för såväl ledning, forskare och lärare. Här finns exempelvis begrepp för strategiarbete, forskningsansökningar etc.

Kontakt