Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Pension och försäkringar

Stiftelsen Rödakorshemmet är bundet av kollektivavtal om ITP (Industrins och handelns tilläggspension), vilket innebär att avtal finns tecknat med Alecta/Collectum.
Stiftelsen Rödakorshemmet är bundet av kollektivavtal om ITP (Industrins och handelns tilläggspension), vilket innebär att avtal finns tecknat med Alecta/Collectum.
Publicerad: 05 mar 2021
Lästid: ca

ITP kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet vid sjukdom, ålderspension och dödsfall. I de fall förändringar görs av ITP-planen gäller dessa också för samtliga anställda.

Normal pensionsålder är 65 år, men du kan välja att kvarstå i din anställning till utgången av den månad då du fyller 68 år eller gå i förtidspension från och med 61 års ålder. Senast tre månader innan du har för avsikt att gå i pension behöver din chef och HR ha din skriftliga uppsägning tillhanda med anledning av pensionering.

Önskar du säga upp dig med anledning av pension så lämnar du din uppsägning på blanketten "Uppsägning"

Eftersom det inte finns någon fast pensionsålder måste du inför din pensionering ansöka om detta via pensionsmyndighetens webbplats
Skicka ansökan i god tid för att få din första pensionsutbetalning den tid du har tänkt dig – senast två månader innan och tidigast ett år innan du avser att gå i pension.

Att arbeta samtidigt som du börjar ta ut hela eller delar av din pension går ofta bra. Du kan också välja att ta ut enbart en sorts pension, till exempel allmän pension eller privat sparande.

Det finns ingen regel som ger dig rätt att gå ner i arbetstid bara för att du tar ut pensionen. Det är något du måste komma överens om med arbetsgivaren genom att ansöka om hos din chef.

På Röda Korsets Högskola samarbetar vi med Max Matthiessen, där du kan få pensionsrådgivning. Högskolan möjliggör även löneväxling för de som är intresserade. Kontakta HR för ett möte med Max Mattiessen om rådgivning samt öven om intresse finns för löneväxling.

Länkar

Försäkringar

Röda Korsets Högskola har ett antal olika försäkringar som följer med tecknat kollektivavtal.

Kollektivavtalade försäkringar är enligt nedan:

  • ITP  Sjukförsäkring (sjukpension)
  • TFA Arbetsskada (sjukersättning vid arbetsskada)
  • TGL Livförsäkring (tjänstegruppslivsförsäkring)
  • TRS Omställningsavtal, (motsvarande Trygghetsrådet)

Om du önskar ytterligare information eller har frågor rörande försäkringarna i kollektivavtalet eller pensioner – kontakta HR-funktionen.

Högskolan har för tjänsteresor också tecknat avtal med företaget If.
Innan du åker på tjänsteresa bör du därför kontakta HR för erhållande av ett försäkringskort som du tar med dig på resan. Skulle en skada uppstå ska du anmäla detta så snart som möjligt till www.if.se.