Ordlista

Här presenteras en svensk-engelsk ordlista för termer som medarbetarna vid Röda Korsets Högskola rekommenderas använda.
Här presenteras en svensk-engelsk ordlista för termer som medarbetarna vid Röda Korsets Högskola rekommenderas använda.
Publicerad: 22 apr 2021
Lästid: ca

Svenska

Engelska

adjungerad lärare

adjunct teacher

adjungerad professor

adjunct professor

adjunkt - högskoleadjunkt

lecturer

bedömarkompetens

assessment literacy

bedömning

assessment

betyg

grade

betygskriterier

grading criteria (sg: criterion)

betygssättning

grading

bibliotek

library

biträdande lektor

associate senior lecturer (UK) assistant professor (US)

biträdande professor

associate professor

breddad rekrytering

widening participation

breddning

complementary studies

didaktik

didactics

disciplinnämnd

disciplinary board

docent

associate professor (US)

docent

reader (UK)

doktorand

doctoral student

doktorand

PhD student

doktorand

research student

doktorand

third-cycle student

doktorsexamen

PhD (UK)

donationsstipendium

private scholarship

examinator

examiner

forskarassistent

Postdoctoral research fellow

forskare

researcher

forskarexamen

Degree of Doctor

forskarexamen

doctoral degree

forskarexamen

doctorate

forskarexamen

Ph.D. (US)

forskarexamen

third cycle degree

forskningsassistent

research assistant

friskvårdsbidrag

health promotion allowance

förkunskapskrav

entry requirements

förvaltning

administration

förvaltningsavdelning

administrative office

förvaltningschef

Head of Administration

genomströmning

student completion rates

gästforskare

visiting research fellow

gästlärare

guest lecturer

gästlärare

visiting lecturer

gästlärare

visiting teacher

gästprofessor

visiting professor

handledare

supervisor, facilitator, tutor, preceptor

handledningssamtal

supervision meeting

handlingsplan

action plan

Hälsovetenskapliga institutionen

Department of Health Sciences

Högskoleförvaltningen

Administration

infektionssjukvård

infectious disease care

intensivvård

intensive care

kandidatexamen

Bachelor of Honours (4 år)

kandidatexamen

bachelor’s degree

kandidatexamen

Bachelor’s degree (Honours)

kandidatexamen

degree of bachelor

kandidatexamen

first cycle degree

kandidatexamen

undergraduate degree

kandidatnivå

undergraduate level

kandidatprogram

BA programme (inom humanvetenskap)

kandidatprogram

bachelor’s programme

kandidatprogram

BSc programme (inom naturvetenskap)

kandidatprogram

undergraduate programme

kandidatprogramstudent

BA student

kandidatprogramstudent

BSc student 

kandidatstudent

bachelor’s student

kursansvarig

course coordinator

kursplan

syllabus (pl: syllabi)

kvalitetsråd

quality council

ledningsråd

Management team

legitimerad sjuksköterska

registered nurse (RN)

lektor - högskolelektor

assistant professor (US)

lektor - högskolelektor

senior lecturer (UK)

läroplan

curriculum (pl: curricula)

lärplattform

learning management system

magisterexamen

degree of master

magisterexamen

graduate degree

magisterexamen

Master of science (MSc)Di

magisterexamen

master’s degree

magisterexamen

master’s degree, 60 credits

magisterexamen

second cycle degree

magisternivå

advanced level

magisterprogram

graduate programme

magisterprogram

MA programme

magisterprogram

master’s programme

magisterprogram

master's programme, 60 credits

magisterprogram

MSc programme

magisterstudent

MA student

magisterstudent

master's student

magisterstudent

MSc student

magisterutbildning

MA programme

magisterutbildning

master’s programme

magisterutbildning

MSc programme

masterutbildning

MA programme

masterutbildning

master’s programme

masterutbildning

MSc programme

meriteringssystem

tenure track system

modulkoordinator

module coordinator

ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden

chairperson of the Committee for education and research

postdoktor

post doc

postdoktor

post doctor

praktikant

intern (US)

praktikant

student on placement (UK)

praktikplatser

internship (US)

praktikplatser

placement (UK)

prefekt

head of department

professionsutbildning

vocational training programme

professor

professor

program

programme

programansvarig

director

programansvarig

programme coordinator

programstudent

degree programme student

psykiatrisk vård

psychiatric care

registerutdrag

police record extract

rektor

President (US)

rektor

Vice-Chancellor (UK)

Röda Korsets Högskola

the Swedish Red Cross University

sjuksköterska

registered nurse (RN)

sjuksköterska

nurse

sjuksköterskeprogram

nursing education

självständigt arbete

degree project

skyddsombud

safety representatives

skyddsrond

safety inspection

slutbetyg

diploma

specialistsjuksköterska

specialist nurse

specialistsjuksköterskeprogram

specialist nurse training at master's level

student

student

studentexpedition

Student Office

Studenthälsan

Student Health

studentinflytande

student participation

Studentkåren

Student Union

studierektor

director of studies

studievägledare

study counsellor

styrelse

board

Svenska Röda Korset

Swedish Red Cross

termin

semester* (US)

termin

term (UK)

tidsbegränsad anställning

fixed-term employment

tillsvidareanställning

permanent employment

tillämpad forskning

applied research

timlärare

part-time fixed-term lecturer

utbildnings- och forskningsnämnden

Committee for education and research

utbildningsledare/-ansvarig

faculty programme director

utbildningsplan

curriculum (plural curricula)

utbildningsadministratör

academic administrator

utbildningsprogram

study programme

verksamhetsintegrerat lärande

clinical training

verksamhetsstöd

operational support

vetenskapsområde

scientific area

vetenskapsteori

theory of science

VFU (verksamhetsförlagd utbildning)

clinical training

VFU-handledare

supervisor, facilitator, tutor

VFU-period

period of clinical training

VFU-placering

Placement for clinical training

vice ordförande för utbildnings- och forskningsnämnden

deputy-chairperson of the Committee for education and research

ämnesansvarig

deputy head of subject/discipline

ämnesföreträdare

head of subject/discipline