Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Kurs, konferens och tjänsteresor

Publicerad: 05 mar 2021
Lästid: ca

Kurs och konferens – kompetensutveckling | Tjänsteresor | Flygresor | Tågresor | Lärar- och personalutbyten | Reseförskott | Reseräkning | Hyrbil/egen bil | Taxi/Transfer | Bonus och förmåner

Kurs och konferens – kompetensutveckling

Högskolans medarbetare erbjuds möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling. All kompetensutveckling ska vara kopplad till verksamhetens vision, mål och verksamhetsplan och ge ett mervärde till högskolan.

Inför en anmälan finns dokumentet "Riktlinjer för kurs och kompetensutveckling" och ansökan görs på blanketten "Ansökan om kurs och kompetensutveckling".

Denna lämnas till närmaste chef för godkännande där kostnader tydligt ska framgå och eventuella övriga handlingar, exempelvis program, ska finnas bilagda. För institutionens medarbetare lämnas ansökan till ledningsstöd för godkännande av chef. Om kurs och kompetensutecklingsinsatsen även innebär en resa ska det skrivas en reseplanering där samtliga kostnader redovisas som även denna lämnas till chef för godkännande. Blankett finns i dokumentcenter/resa.

Efter avslutad kompetensutveckling önskar högskolan ta del av dina lärdomar på blanketten ”Återrapportering från kurs eller kompetensutveckling”. Samtliga arkiveras därefter i din personalakt.

Tjänsteresor

En tjänsteresa skall planeras med och på förhand godkännas av ansvarig chef. Ansökan lämnas till närmaste chefs ledningsstöd. För varje resa skall det mest kostnadseffektiva färdsättet väljas. Principen skall vara att eftersträva det billigaste alternativet vare sig det gäller resor inom Stockholm eller längre tågresor, flygresor och båtresor. I "Mötes- och resepolicy" har högskolan reglerat hur bokningar och resor får genomföras. Ansökan skrivs på "Reseplanering med regler" som finns i dokumentcenter, resor. 

Samtliga tjänsteresor och hotell bokas av medarbetaren genom att logga in i portalen Egencia eller via Egencia mobilapp. Kontrollera att aktuella uppgifter om pass och aktuellt mobilnummer finns inlagt på kontot. Om problem uppstår vid bokning av resa i portalen eller mobilapp, kan medarbetaren i andra hand boka resan via kundtjänst i portalen via: 08-554 210 40.
Observera att när en tjänsteresa bokas via telefon kommer en dyrare avgift att faktureras än vid egen beställning via nätet.

 

Lärar- och personalutbyten

Om du vill delta i högskolans internationella utbytesprogram är du välkommen att kontakta Internationella kontoret för mer information om detta. Internationella kontoret når du på e-post: ic@rkh.se

Reseförskott

Du kan kvittera ut förskott för eventuellt utlägg för logi i samband med tjänsteresor. Samtliga medarbetare kan också få förskott för traktamenten. För frågor, kontakta ekonomifunktionen eller HR.

Reseräkning

När en tjänsteresa är avslutad skall du registrera en reseräkning i lönesystemet Flex HRM.

Eventuellt reseförskott kvittas mot övriga utlägg (som ej har fakturerats högskolan), som betalas ut efter godkänd attest, vid nästa löneutbetalning. Om du inte inkommer med reseräkning och/eller utläggsblankett inom två månader efter avslutad tjänsteresa dras reseförskottet tillbaka, det vill säga dras mot månadslönen.

Hyrbil/egen bil

Att använda egen bil eller hyrbil vid tjänsteresa kräver godkännande av ansvarig chef. Villkor är avsevärd kostnads- och/eller tidsbesparing. Eventuella avgifter för böter och felparkering, fortkörning etc. betalas inte av högskolan.

Taxi/Transfer

Transporter till och från flygplatser och järnvägsstationer skall i första hand ske med kollektiva kommunikationer. Taxiresor i övrigt skall begränsas till de fall där andra kommunikationer är otillräckliga.

Bonus och förmåner

Bonusrabatter som erhålles vid tjänsteresa, resepoäng, fribiljetter, gratisnätter på hotell och liknande är högskolans egendom. De får ej nyttjas vid privatresor, utan skall användas vid andra tjänsteresor.