Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Hälso- och sjukvårdsförmåner

Publicerad: 05 mar 2021
Lästid: ca

Företagshälsovård | Hälsokontroll | Läkar-, tandläkar- eller andra vårdgivarbesök | Terminalglasögon | Vaccinering

Företagshälsovård

Högskolan har avtal med Previa för företagshälsovård. Vid behov av besök ska chef eller HR-chef meddelas. Kontaktperson som är HR-chef och behörig beställare, kontaktar Previa för att meddela vilka åtgärder som behovet avser inledningsvis. 

Dock har alla medarbetare rätt att kontakta Previa vid behov av stödsamtal med beteendevetare för maximalt 2 gånger/år utan att meddela arbetsgivaren. Inför tredje besöket måste närmaste chef och HR informeras.

Kryssa i att det gäller stödsamtal.
Du kan även ringa till Previa på telefon: 0771 23 00 00.

Previa finns på följande ställen och du kan själv välja vart du vill vända dig: 

 • Kista
 • Gullmarsplan
 • Kammakargatan/Tegnerlunden
 • St Eriksgatan
 • Sköldungsgatan/Valhallavägen
 • Uppsala
 • Södertälje

Gå gärna in på https://www.previa.se/ och läs mer.

Hälsokontroll

Högskolan ger de medarbetare som är 40 år eller äldre möjlighet att genomgå en hälsokontroll vart 3:e år. På Previa heter undersökningen Hälso- och arbetsmiljöprofil. Boka tid genom företagshälsovården Previa men meddela HR inför besöket. 

Hör av dig till din närmaste Previa för att boka tid för en Hälso- och arbetsmiljöprofil:  https://www.previa.se/ .

Läkar-, tandläkar- eller andra vårdgivarbesök

Om besök hos läkare, annan vårdgivare eller sjukhus för efterbehandling, röntgen, mödravård, specialistklinik vid havandeskap eller annan läkarundersökning ej går att förlägga till annan tid än arbetstid, finns rätt till ledighet med lön. Samma rätt finns vid besök hos tandläkare samt läkare vid akut sjukdom eller olycksfall. Samtliga besök ska dock meddelas närmaste chef för kännedom.

Terminalglasögon

Medarbetare vid Röda Korsets Högskola har enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om terminalarbete rätt till synundersökning en gång per år. Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete vid bildskärm (AFS 1998:5) ska arbetsgivaren se till att arbetstagare som normalt arbetar vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen, möjliggörs en synundersökning. Arbetsgivaren ska tillhandahålla särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbete, om en synundersökning visar att sådana behövs och glasögon för normalt bruk inte kan användas. 

De företag som vi har möjlighet att beställa terminalgasögon ifrån är enligt nedan:

 • Synoptik Sweden AB
 • Synologen AB
 • Synsam Drifts AB
 • Specsavers Sweden AB
 • Optik Smart Eyes AB

För att genomföra en terminalglasundersökning krävs en godkänd rekvisition som fylls i via Benify-portalen. (Gäller tillsvidareanställda medarbetare).

Visstidsanställda medarbetare fyller i rekvisitionen som finns att hämta i dokumentcentret. Rekvisitionen ska sedan godkännas av närmaste chef och därefter tas med till besöket.
Ring och bokar in tid innan besöket hos den optiker som du önskar besöka. 

Vaccinering

Om du med anledning av tjänsteresa behöver vaccinera dig har högskolan avtal med Cityakutens Vaccination och Resemedicin. Cityakuten fakturerar högskolan efter besöket.

Ställningstagande till eventuell influensavaccinering på högskolans bekostnad görs av rektor.

Adress till CityAkuten Vaccination och Resemedicin
Holländargatan 4 (1 tr upp vid Hötorget)
111 36 Stockholm