Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Arbetstider

Publicerad: 05 mar 2021
Lästid: ca

Administrativ personal | Lärare, forskare och doktorander | Oreglerad arbetstid | Förkortade arbetsdagar samt klämdagar

Administrativ personal

Arbetstiden är åtta timmar i snitt/arbetsdag för administrativ personal (medarbetare med reglerad arbetstid) men det finns möjlighet till flexibel arbetstid enligt nedan.

  • Normal arbetstid är mellan kl 08.00-16.30.
  • Flextid är mellan kl. 06:30 och 09:00, kl 11:00 och 13:00 (lunchflex) samt kl 15:00 och 18:30.
  • Flexram kl 06:30 – 18:30.

Uppkommen flextid kan endast tas ut under normalarbetstiden och kan efter godkännande av närmaste chef även tas ut som halv- respektive heldag.

Flexsaldot har en begränsning på plus 40 och minus 10 timmar. Avstämningsperioden är en kalendermånad.

Medarbetare med reglerad arbetstid har efter samråd med chef, möjlighet till arbete hemifrån i en rimlig omfattning.

Lärare, forskare och doktorander (medarbetare med oreglerad arbetstid)

För lärarpersonal är årsarbetstiden:

  • 1700 timmar för lärare med 35 semesterdagar
  • 1732 timmar för lärare med 31 semesterdagar
  • 1756 timmar för lärare med 28 semesterdagar

Oreglerad arbetstid (förtroendearbetstid)

Lärarkollegiet har oreglerad arbetstid vilket innebär att man som lärare själv reglerar den del av arbetstiden som inte utgör undervisningstid. Om man inte befinner sig på högskolan ska chef informeras om var man kan nås under dagen, det vill säga under normalarbetstiden.

I högskolans ”Riktlinjer fördelning av arbetstid” anges den övergripande tjänstgöringsplaneringen. Underlaget utgör ramen för planeringen av lärarnas individuella tjänstgöringsplaner.

Förkortade arbetsdagar samt klämdagar

Enligt kollektivavtalet minskas den ordinarie arbetstiden med fyra timmar för medarbetare med reglerad arbetstid på trettondagsafton, skärtorsdag och dag före alla helgons dag. Dag före julafton är arbetsfri. För deltidsarbetande arbetstagare är veckoarbetstiden proportionell i förhållande till heltidsarbetande.

Utöver dessa klämdagar kan rektor utse ytterligare under kalenderåret för medarbetare med reglerad arbetstid.

År 2021 är den 14 maj en klämdag för den med reglerad arbetstid. Om det inte finns möjlighet för medarbetaren att ta ut en ledig dag då den infaller, så bereds möjlighet att ta ut den vid annat tillfälle.

Nationaldagen är för medarbetare med reglerad arbetstid, en arbetsfri dag. I år infaller den på en söndag vilket gör att en ledig dag får tas ut vid annat tillfälle efter dialog med chef.