HemBli studentVåra utbildningarSpecialistsjuksköterskeprogramSpecialistsjuksköterskeprogram - infektionssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram - infektionssjukvård

Som specialistsjuksköterska med inriktning mot infektionssjukvård arbetar du med att bedöma, planera, genomföra och utvärdera vård av patienter med infektiösa sjukdomstillstånd samt förebygga uppkomst och komplikationer av dessa. Du kan värdera och systematiskt tillämpa ny kunskap i omvårdnadsarbetet. Du är också expert på att tillämpa principer för personcentrerad vård och delat beslutsfattande.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng, inklusive ett självständigt examensarbete om 15 högskole­poäng (magisteruppsats). Programmet består av sju kurser där omvårdnad och medicinsk vetenskap integreras med inriktning mot infektionssjukvård. Professionskurserna syftar till professionell utveckling till specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård och fortlöpande utveckling av akademisk kompetens i form av kritiskt tänkande och reflektion.

 Genom utbildningen stöttas studenten i att utveckla och fördjupa ett självstyrt lärande samt problematisera specialistsjuksköterskans roll i ett bredare samhällsperspektiv med fokus på omvårdnad, ledarskap, utveckling, patientsäkerhet, juridik och etik. I professionskurser ingår verksamhetsintegrerat lärande, VIL, dessa moment ger en fördjupning i att praktiskt arbeta med infektionsproblematik i olika vårdkontext.

Ett signum för programmet är att det ska ge ökade praktiska färdigheter och ökad reell kompetens, som i sin tur ska göra det naturligt att känna sig hemma i och agera i den nya rollen som specialistsjuksköterska. Det vetenskapliga tänkandet och agerandet ingår som en naturlig del och generell kompetens vilken övas i programmets samtliga kurser.

Programöversikt:

År 1
Avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar vid infektionssjukdomar 15 hp
Komplexa vårdbehov och utsatthet vid infektionssjukdomar 7,5 hp     
Globala utmaningar inom infektionssjukvård 7,5 hp              

År 2
Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling inom omvårdnad  7,5 hp
Vetenskapsteori och vetenskaplig metod  7,5 hp
Examensarbete inom omvårdnad  15 hp

Nästa planerade utbildningsstart är höstterminen 2020.

Utbildningsplan

Behörighet: 

Grundläggande behörighet på avancerad nivå är sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen med svensk sjuksköterskelegitimation, samt kandidatexamen.

Särskild behörighet på avancerad nivå Röda Korsets Högskola är Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E. Särskild behörighet för programmet är minst ett års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska. 

Ansökan: 
För dig som söker utbildningen sker ansökan via antagning.se.

Frågor: 
Har du frågor som rör utbildningen kontakta Katri Manninen, programansvarig

Katri Manninen

Högskolelektor
+46 (0)8 587 516 12 katri.manninen@rkh.se