Verksamhetsförlagd utbildning

Som student på sjuksköterskeprogrammet så består drygt en tredjedel av utbildningen av verksamhetsförlagd utbildning.

För att läsa mer om vår verksamhetsförlagda utbildning kan du ta dig till sjuksköterskeprogrammets utbildningsinformation genom att klicka på länken Läs mer. 

Läs mer