HemBli studentVåra utbildningarFristående kurserStepping stone: Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning

Stepping stone: Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning HT2019

Syfte
Syftet med kursen är att öka kunskapen om peer learning och hur denna pedagogiska metod kan användas i verksamhetsintegrerat lärande (VIL), samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Omfattning
En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier.
Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 högskolepoäng (hp),
se http://www.cku-sthlm.se/pedagogisk-fortbildning-av-larare-och-handledarekursutbud/stepping-stone-kurser/

Målgrupp
Kursen riktar sig till personer som har handledningsuppdrag på högskolenivå i verksamhets integrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso-
och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen. Samtliga professioner är välkomna!

Förkunskaper
För att få delta i denna Stepping stone krävs godkänd Stepping stone: Introduktion till handledning och lärande eller motsvarande.

Arbetsformer
Kursen omfattar två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra kurstillfället.

Kursintyg
Ett kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Kontaktpersoner
Kursledare:  
Katarina Brochard, adjunkt Röda Korsets Högskola    brok@rkh.se
Cecilia Häckter-Ståhl, adjunkt Röda Korsets Högskola   hacc@rkh.se

Tid och plats för kurstillfällena
Röda Korsets Högskola, Hälsovägen 11c, Huddinge                                             
Kurstillfälle 1: tisdagen den 24 september kl. 13.00-16.00. Lokal T 51, plan 5
Kurstillfälle 2: torsdag den 14 november kl. 13.00-16.00. Lokal Projektrum 2 och 3, plan 6

Ansökan:
Ansökan sker via ansökningsblanketten som sedan mejlas till peerlearning@rkh.se
Sista ansökningsdagen är 2019-09-02. Max 30 stycken kursdeltagare och intagningen sker enligt anmälningsordning.

Kursplan