HemBli studentVåra utbildningarFristående kurserHandledning i verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård I, 7,5 hp

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård I, 7,5 hp

Kursens syfte är att deltagarna efter avslutad kurs ska ha fördjupade teoretiska kunskaper om handledningsteorier och metoder för att kunna handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård.

Kursupplägg:
Kursen bedrivs som campusförlagd (5 träffar) och en individuell studiedag. 
Campus träffarna är 6/9, 4/10, 8+9/11 samt den 6/12. 

Behörighet:
Behörig att antas till utbildningen är den som har avlagt examen på grundnivå omfattande 180 högskolepoäng inom områden hälsa, vård och omsorg eller motsvarande utländsk examen med svensk legitimation.

Ansökan:
Ansökan sker på särskild ansökansblankett. Ansökan gör du via utbildningssamordnare inom den egna verksamheten.

Urval:
Om det finns fler behöriga sökande än det finns platser görs ett urval. Detta urval kommer att ske genom en samlad bedömning av den sökandes meriter.

Sista ansökningsdag:
Den 20 augusti 2018

Kursstart:
6 september

Kursavgift:
10 500 kr exkl. Moms. 

Övrigt: 
Kursplan
Kurslitteratur

Kursansvarig:

Cecilia Häckter-Ståhl

Cecilia Häckter-Ståhl

Högskoleadjunkt
+46 (0)8 587 516 22 cecilia.hackter.stahl@rkh.se