HemBli studentVåra utbildningarFristående kurserHandledning i verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård I, 7,5 hp

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård I, 7,5 hp

Kursens syfte är att deltagarna efter avslutad kurs ska ha fördjupade teoretiska kunskaper om handledningsteorier och metoder för att kunna handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård.

Kursupplägg:
Kursen bedrivs i form av 5 campusförlagda träffar, en individuell studiedag och självstudier. Under vårterminen 2019 ges två parallella kurser, grupp A (deltagare från Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms sjukhem) och grupp B (deltagare från Huddinge kommun och Dalengeriatriken). Vårterminens kurser är fullbokade.
Campus träffarna för grupp A är den 6/3, 28/3, 16+17/5 samt den 11/6. 
Campus träffarna för grupp B är den 5/3, 2/4, 13/5, 20/5 samt den 18/6.

Nivå

Avancerad

Behörighetskrav

Yrkes‐ eller kandidatexamen inom hälso‐ och sjukvård eller motsvarande.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som har ett handledningsuppdrag på högskolenivå i Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso‐ och sjukvård.

Anmälan:
Anmälan av kursdeltagare görs av respektive chef som därmed godkänner att medarbetare deltar i kursen. Anmälan skickas till central utbildningssamordnare vid den egna verksamheten.

Kursavgift:
15.000 kr inkl. moms.

Kursansvarig:

Cecilia Häckter-Ståhl

Cecilia Häckter-Ståhl

Högskoleadjunkt
+46 (0)8 587 516 22 cecilia.hackter.stahl@rkh.se