HemBli studentVåra utbildningarFristående kurserHandledning i verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård I, 7,5 hp

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård I, 7,5 hp

Kursens syfte är att deltagarna efter avslutad kurs ska ha fördjupade teoretiska kunskaper om handledningsteorier och metoder för att kunna handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård.

Kursupplägg:
Kursen bedrivs i form av 5 campusförlagda träffar, en individuell studiedag och självstudier.

Nivå
Avancerad

Behörighetskrav
Yrkes‐ eller kandidatexamen inom hälso‐ och sjukvård eller motsvarande.

Målgrupp
Kursen riktar sig till personer som har ett handledningsuppdrag på högskolenivå i Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso‐ och sjukvård.

Anmälan:
Anmälan av kursdeltagare görs av respektive chef som därmed godkänner att medarbetare deltar i kursen. Anmälan skickas till central utbildningssamordnare vid den egna verksamheten.

Ansökningsblankett (wordfil)

Kursavgift:
15.000 kr inkl. moms.

Kursplan
Litteraturlista

Kursansvarig:

Katarina Brochard

Katarina Brochard

Högskoleadjunkt
+46 (0)8 587 516 87 katarina.brochard@rkh.se

Cecilia Häckter-Ståhl

Cecilia Häckter-Ståhl

Högskoleadjunkt
+46 (0)8 587 516 22 cecilia.hackter.stahl@rkh.se